Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

K problematice náboženské řeči

Rok vydání: 2019


Abstrakt

V návaznosti na jubilantovy články týkající se náboženství autor postihuje rozdíl mezi řečí náboženskou a řečí o náboženství. Tématem úvahy je řeč o Bohu jako osobě.