Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Poslání a smysl filosofie

Rok vydání: 2019


Abstrakt

Úkolem filosofie zůstává traktovat své vlastní dějiny a přispívat tím ke kultivaci jednotlivých osobností i celé společnosti. Sociální etika je nedílně spojena s položením filosofických otázek po dobru, právu, spravedlnosti, modelech soužití a politické praxe. Ohrožení života na Zemi aktualizuje ekologická témata, klade potřebu nově pojaté ontologie přírody a vztahu přírody a kultury. Nosným tématem filosofie je filosofie dějin, filosofie náboženství a epistemologie, tázání po možnostech a hranicích našeho poznání.