Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

„Volte své jedy!“ K problematice vztahu trampské subkultury k alkoholu a krčemnému prostředí

Rok vydání: 2019

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9458-2019-15

Abstrakt

Potřeba kompenzace života v ruchu a shonu velkoměsta sice přiměla četné jeho obyvatele k relaxaci v poklidném přírodním prostředí, avšak někteří z nich tu nehledali jenom odpočinek, ale také vzrušení, jehož zdrojem jim byla dobrodružství inspirovaná vlastními představami zejména o Divokém západě. Jeho hrdinové, ať už skuteční, či pouze literární a filmoví, se tak v posledních sto letech nevědomky stali zářnými vzory nositelů svérázné a jedinečné subkultury zvané tramping, rozšířené výhradně na našem území (a částečně i na Slovensku). Ani trampové se však při svém pobytu v přírodě neobešli bez občerstvení, pokrmů a nápojů, jež jim skýtala hostinská zařízení v obcích i na samotách blízko jejich tábořišť. Podniky, které se našim zálesákům i mužům prérie osvědčily nejvíce, pak vešly ve známost jako trampské hospody. Zvláště zde, hlavně při různých excesech, pak při nich musel stát Pajda, jejich bůh.


Reference

Altman, K.: Krčemné Brno, Brno: Doplněk 1993.

Altman, K.: Trampské hospody na Třebíčsku, Západní Morava 3, 1999, s. 118–130.

Hurikán, B.: Dějiny trampingu, Praha: Novinář 1990.

Krško, J.: Meziválečný tramping na Rakovnicku, Rakovník: Státní oblastní archiv 2008.