Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

Ti starší a zkušenější bezpochyby vědí či alespoň tuší, že kdysi existovalo řecké brandy značky Botrys o 40 % alkoholu. Jeho název byl patrně odvezen od pojmenování ušlechtilé plísně Botrytis cinerea. Řecky Βότρυς, což se do latinky přepisuje jako Votrus, případně Votris. Když se ale badatel pokusí takový základní údaj doplnit, může upadnout do velmi složitých a záludných historických souvislostí. Po několik týdnech velmi usilovné práce se tak ukázalo, že v tomto případě lze napsat kapitolu z dějin řecké ekonomiky 2. poloviny 19. století spíše než pár řádek o lihovarnické firmě produkující brandy značky Botrys. A tak tento příspěvek jaksi mimochodem popsal řešení „problému s rozinkami“, aby nakonec dodal i těch pár potřebných informací ke značce Botrys.


Reference

Dertilis, G.: The Industrial Revolution and the Greek Economy (1830–1910), Athens: Ant. Sakkoulas 1984.

Goldhammer, J.: Lexikon nápojů. Mini-vini slovník, Praha: Merkur 1973.

Johnson, H.: Příběh vína, Praha: Slovart 2008, s. 212.

Kelblová, M.: Encyklopedie nápojů, Praha: Grada 1996.

Robinson, J. – Harding, J.: Oxford Companion to Wine, Oxford: Oxford University Press 42015.

Vasilopoulou, E. – Trichopoulou, A.: Greek raisins: A traditional nutritious delicacy, Journal of Berry Research 4, 2014. https://doi.org/10.3233/JBR-140074.