Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

V článku jsou vymezeny normativní kontexty, vyložen pojem zrušitelnosti obecně a logické prostředky jeho řešení. Vedle toho je pojednána zrušitelnost právních norem na příkladech z praxe.


Reference

Batens, D.: Inconsistency-adaptive Logics, in Logic at Work. Essays dedicated to the memory of Helena Rasiowa, ed. Ewa Orlowska, Dordrecht: Springer 1999, s. 445–472.

Kuchyňka, P.: Pravidla, jazyk a logika (disertace), Brno: Filozofická fakulta MU 2012.

Špiruda, A.: Teorie právních norem (disertace), Brno: Právnická fakulta MU 2010.