Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek se zabývá změnami, které nastaly ve Filosofickém ústavu Československé akademie věd v roce 1968. Vedle personálních změn ve vedení ústavu to byla zejména účast řady pracovníků na přípravě dokumentů pro XIV. sjezd Komunistické strany Československa a její novou politickou orientaci.


Reference

Antologie z dějin československé filosofie I, eds. Robert Kalivoda – Josef Zumr, Praha: Nakladatelství ČSAV 1963.

Filosofický časopis 17, 1969, č. 1.

Tanky proti sjezdu: Protokoly a dokumenty XIV. (vysočanského) sjezdu KSČ, ed. Jiří Pelikán, Vienna: Europa Verlag 1970; 2. vyd. eds. Jiří Pelikán – Lukáš Cvrček – Milan Bárta, Praha: Novela bohemika 2018.