Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

Text je reflexí fundované odborné publikace Tomáše Rataje České země ve stínu půlměsíce (2002). Po mnohostranném ocenění výše zmíněné knihy autorka doplňuje položky k tématu z řad pracovníků FF MU, z nichž relevantní vyšly až po vydání Ratajovy publikace. Navíc zpřesňuje s odkazem na studii Jana Kumpery (1994) existenci překladu bible do turečtiny Komenským iniciovaného, konkrétně jeho tisk v 19. století. V závěru uvádí osobní zmínku vlastní výukové aktivity k tématu vzhledem k jubilující osobnosti Jana Zouhara jako pedagogickému vzoru.


Reference

Kopecký, M.: Daniel Adam z Veleslavína, Praha: Svobodné slovo 1962.

Kopecký, M.: Český humanismus, Praha: Melantrich 1988.

Kubíček, J.: 500 let knihtisku v Brně 1486–1986, Brno: Státní vědecká knihovna 1986.

Kumpera, J.: Turci v politicko-náboženských představách Komenského, SCetH XXIV, 1994, s. 158–165.

Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce, Praha: Scriptorium 2002.