Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

S nadsázkou by se dalo říci, že v celém svém díle se Lipovetsky zabývá (současnou, či spíše postmoderní) kulturou. Paradoxně však samotný pojem „kultura“ nedefinuje. Je ho proto nutné z jeho děl rekonstruovat. Předkládaný článek jej rozebírá na podkladu Lipovetského pojetí módy. To je velmi široké. Zdůrazňuje se, že móda zahrnuje obrovskou oblast od odívání přes společenský styk, náboženství až k pojetí (a sebevytváření) člověka samotného. V této souvislosti Lipovetsky zdůrazňuje zejména rozvoj individualismu v moderní společnosti. Poukazuje i na rozpornost jeho chápání i jeho projevů.


Reference

Lipovetsky, G.: Éra prázdnoty: Úvahy o současném individualismu, Praha: Prostor 1998, 2008.

Lipovetsky, G.: Hypermoderní doba (od požitku k úzkosti), Praha: Prostor 2013.

Lipovetsky, G.: Paradoxní štěstí (esej o hyperkonzumní společnosti), Praha: Prostor 2007.

Lipovetsky, G.: Říše pomíjivosti (móda a její úděl v moderní společnosti), Praha: Prostor 2002.

Lipovetsky, G.: Věčný přepych, Praha: Prostor 2005.

Lipovetsky, G. – Juvin, H.: Globalizovaný Západ (polemika o planetární kultuře), Praha: Prostor 2012.