Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Kapitola

Abstrakt

Ernst Mach dokázal smýt hranice mezi jednotlivými disciplínami věd (a to nejen přírodních) a uvažovat o tomto světě s jistým nadhledem a komplexností. Fyzika ani matematika pro něj nebyly pouhými nástroji pro výpočty, ale optikou, kterou pozoroval svět. V tomto světle současného školství, které je silně monodisciplinované, se rodí otázky o podstatě celého edukačního systému. Je jeho cílem naučit studenty řešit příklady a předat jim sumu vědomostí a dovedností, nebo jeho roli spatřujeme v tom, že umožní vzdělávaným uvažovat o světě v širší a komplexnější rovině a vyzbrojit je patřičným teoretickým aparátem? Vždyť Newton, Galilei, Aristoteles a další velikáni toho, čemu dnes říkáme fyzika, byli spíše filosofové než „počtáři“, čemuž odpovídá nejen obsah, ale i struktura a spektrum jejich děl. Neměli bychom o takový přístup usilovat také v edukačním procesu, a to nejen na středních ale také na vysokých školách?


Reference

M. Filip: Ernst Mach - život, dílo a vliv. V: Pro-Fil. http://profil.muni.cz/01_2002/filip_mach.html

K. Pstružina: Atlas filosofie vědy. http://nb.vse.cz/kfil/win/atlas1/mach.htm

T. Krček: Velký třesk je jen marketing. V: OSEL. http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=3192

P. T. de Chardin: Vesmír a lidstvo. Vyšehrad, Praha 1990.

H. Hashim: Didaktický experiment ve výuce teoretické informatiky. http://www1.osu.cz/home/Habibal/clanky/tv.pdf, 3