Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Kapitola

Reference

I. Šantavý, A. Trojánek: Fyzika. Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha 2000.

I. Šantavý: Mechanika. SPN, Praha 1993.

A. Fölsing: Albert Einstein. Volvo Globator, Praha 2001.

B. Greene: Struktura vesmíru. Čas, prostor, a povaha reality. Paseka, Praha a Litomyšl 2006.

A. Einstein: Teorie relativity. VUTIUM, Brno 2005.

J. Novotný: Machův princip a obecná teorie relativity. V: Pocta Ernstu Machovi, pracovní materiály seminářů Odborné skupiny Pedagogická fyzika Fyzikální vědecké sekce Jednoty čs. matematiků a fyziků (Ed.: M. Černohorský, M. Fojtíková). Jednota čs. matematiků a fyziků, Brno 1988, 73-86.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach

http://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein