Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Kapitola

Reference

M. Černohorský, M. Fojtíková (ed.): Pocta Ernstu Machovi, pracovní materiály seminářů Odborné skupiny Pedagogická fyzika Fyzikální vědecké sekce Jednoty čs. matematiků a fyziků. Jednota čs. matematiků a fyziků, Brno 1988.

J. Engelkamp, H. D. Zimmer: Lehrbuch der Kognitiven Psychologie. Hogrefe Verlag, Göttingen 2006.

W. Füßl, M. Prussat: Der wissenschaftliche Nachlass von Ernst Mach. Deutsches Museum, München 2001.

I. Holzbachová: Ernst Mach, poznání a věda. V: Příspěvky k otázkám filozofie vědy, Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, č. 346, Masarykova univerzita, Brno 2003, 9-31.

J. Hoskovec, S. Hoskovcová: Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Portál, Praha 2000.

E. Mach: Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung. Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1905.

R. Mausfeld: Wahrnehmungspsychologie: Geschichte und Ansätze. V: Handbuch der Allgemeinen Psychologie – Kognition (Ed.: J. Funke, P. A. Frensch). Hogrefe Verlag, Göttingen 2006, 97-107.