Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Kapitola

Abstrakt

Únor, nejkratší měsíc roku, je dobou, kdy se rodí filosofové. Roku 2008 mělo v únoru zaokrouhlené výročí svého narození osm významných filosofů, od nejstaršího Michela de Montaigne přes Arthura Schopenhauera až po Paula Ricoeura. Patří k nim i brněnský rodák Ernst Mach, o němž ovšem Albert Einstein prohlásil: „Mach byl stejně dobrým učencem v mechanice jako slabým filosofem.“ Uvedl tak do kvalitativního protikladu dva hlavní z několika vědních oborů, do nichž slovutný vědec podstatně zasáhl.


Reference

M. Brdička: Koperník atomové teorie. Čs. čas. fyz. 42 (1992), 79-88.

J. T. Blackmore: Ernst Mach. His work, life and influence. University of California Press, Berkeley 1972.

K. Popper: Logika vědeckého bádání. OIKOYMENH, Praha 1997.

T. S. Kuhn: The Copernican revolution. Harvard University Press, 1999.

E. Schrödinger: Nature and the Greeks. Cambridge University Press, Cambridge 1954.

K. Floss: Úvod do řecké a latinské filozofické terminologie a četby. Univerzita Palackého, Olomouc 1992.