Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Kapitola

Reference

J. Bičák: Machian aspects of the present-day kosmology: V: Ernst Mach and the development of physics (Ed.: J. Folta, V. Prosser). Karolinum, Praha 1991, 131-149.

J. Bičák: Umění vědy – rozhovor s profesorem Johnem Archibaldem Wheelerem. Čs. čas. fyz. A 28 (1978), 364-374. Viz také anglický originál: The art of science: interview with Professor John Archibald Wheeler. Gen. Relativ. Gravit. 41 (2009), 679-689.

J. Barbour, H. Pfister (ed.): Mach‘s Principle: From Newton’s Bucket to Quantum Gravity. Birkhauser, Boston 1995.

T. Doležel: Slowly rotating voids in cosmology and Mach’s principle. V: Gravitation: Following the Prague Inspiration, a volume in celebration of the 60th birthday of Jiří Bičák (Ed.: O. Semerák, J. Podolský, M. Žofka). World Scientific, London and Singapore 2002, 1-26.

J. Bičák, J. Katz , D. Lynden-Bell: Cosmological perturbation theory, instantaneous gauges, and local inertial frames. Phys. Rev. D 76, (2007), 1-31.

J. Bičák, J. Katz, D. Lynden-Bell: Gravitational waves and dragging effects. Class. Quant. Grav. 25 (2008), 19 stran .

D. Lynden-Bell, J. Bičák, J. Katz: Inertial frame rotation induced by rotating gravitational waves. Class. Quantum. Grav. 25 (2008), 13 stran.