Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Kapitola

Reference

Prosser, J. Folta (eds.): Ernst Mach and the Development of Physics. Conference Papers. Prague, 14.–16. 9. 1988. Universitas Carolina Pragensis, Prague 1991. 532 p.

Černohorský, M. Fojtíková (eds.): Pocta Ernstu Machovi. Jednota čs. matematiků a fyziků, Brno 1988. 180 s. S. 54–161.

Černohorský: Dreimalige Anbringung der Ernst-Mach-Gedenktafel in Brunn-Chirlitz. Wurzburger medizinhistorische Mitteilungen 22 (2003) 345–371 (česká verze tohoto článku viz úvodní stať v části „Ernst Mach - Ohlédnutí“).