Psychometrická analýza TIM3–5 – Testu pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.–5. třídu

Hynek Cígler, Michal Jabůrek, Ondřej Straka, Šárka Portešová
Anotace

Test TIM3-5 je diagnostický nástroj určený pro zjišťování matematických schopností v pásmu středního a vyššího nadprůměru u žáků 3.–5. tříd základních škol. Protože při vývoji testu byly použity některé pokročilé psychometrické postupy, které se jinak v české psychologické praxi využívají spíše sporadicky nebo vůbec, vytvořili jsme tuto publikaci, ve které vybrané psychometrické analýzy podrobně popisujeme. Kniha je samozřejmě na prvním místě určena čtenářům, kteří se zajímají o práci se samotným testem TIM3-5. Jako vhodný zdroj informací ale poslouží i pro psychometriky, kognitivní vědce, statistiky a odborníky v příbuzných oborech, kteří se potřebují blíže seznámit s praktickým využitím Raschovských modelů, s tvorbou paralelních testových forem a jejich vyrovnáním, s DIF analýzou a s pokročilejšími způsoby výpočtu reliability, opírajícími se o teorii odpovědi na položku. Publikace se rovněž zabývá vztahem matematického nadání a jednotlivých faktorů inteligence ve smyslu, v jakém je vymezuje CHC teorie kognitivních schopností.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8827-6
Počet stran 77
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.