8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 7.–8. září 2017

Andrea Holešinská (ed.)
Anotace

Název anglicky: 8th International Colloquium on Tourism. Proceedings. Pavlov, 7th-8th November 2017

Sborník je výstupem 8. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu, které se zaměřuje na aktuální problémy v oboru. Příspěvky se soustředí na partnerskou spolupráci (síťování), na udržitelný rozvoj a legislativní úpravu cestovního ruchu. Součástí sborníku jsou prezentace vyžádaných přednášek na témata regionální programy rozvoje cestovního ruchu, marketingového akčního plánu a partnerství a koordinace v turistických regionech.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8845-0
Počet stran 202
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace