8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 7.–8. září 2017

Andrea Holešinská (ed.)
Anotace

Sborník je výstupem 8. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu, které se zaměřuje na aktuální problémy v oboru. Příspěvky se soustředí na partnerskou spolupráci (síťování), na udržitelný rozvoj a legislativní úpravu cestovního ruchu. Součástí sborníku jsou prezentace vyžádaných přednášek na témata regionální programy rozvoje cestovního ruchu, marketingového akčního plánu a partnerství a koordinace v turistických regionech.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8845-0
Počet stran 202
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace