Paragone II (2015). Soutěž o cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků z konference studentů dějin umění

Ondřej Jakubec (ed.)
Anotace

Publikace seznamuje s texty studentů oboru dějin umění ze všech univerzitních institucí v České republice, které vycházejí z konference Paragone II. Soutěž o cenu profesora Milana Tognera, která se konala v roce 2015 v Brně na Semináři dějin umění FF MU.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8571-8
Velikost souboru 10.3 MiB
Počet stran 144
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace