Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů. 13.–14. září 2017 Telč

Martin Komenda (ed.), Jakub Gregor (ed.)
Anotace

Informační brožura k edukačnímu semináři. Cílem dvoudenního semináře je poskytnout posluchačům komplexní pohled na proces vytěžování informací z různých datových zdrojů a v praxi upozornit na možná úskalí při řešení konkrétních úkolů. Jednotlivé tematické bloky jsou koncipovány tak, aby přinesly nejen teoretické pozadí pro celkovou orientaci v problematice dolování znalostí, ale také demonstrovaly různé přístupy použité v reálných projektech. V neposlední řadě je pozornost soustředěna na týmovou spolupráci, která vždy vyžaduje správné nastavení komunikačních kanálů při předávání informací mezi jednotlivými odděleními, odborným garantem a zadavatelem.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8693-7
Velikost souboru 9.3 MiB
Počet stran 41
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8692-0
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 41
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština, Slovenština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)