Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy

Jiří Havel, Marcela Janíková, Vladislav Mužík, Leona Mužíková
Anotace

Zdraví je jedním z nejvýznamnějších předpokladů kvalitního lidského života. Kniha se proto zabývá výchovou ke zdraví a v úvodních kapitolách přináší aktuální informace o životním stylu školáků, obsahu vzdělávání v této oblasti a edukačním programu Pohyb a výživa. Těžiště knihy představuje výsledky dvouletého výzkumu zaměřeného na utváření pohybového a výživového režimu žáků na 1. stupni ZŠ. Kvantitativní část výzkumu je orientována na popis obecných trendů ve vzdělávacím procesu a kvalitativní část je zacílena na zjištění metod, forem a intervencí, které školy při utváření pohybového a výživového režimu žáků uplatňují. V závěru publikace jsou nastíněny perspektivy implementace dané tematiky do obsahu základního vzdělávání, a to včetně přípravného kurikula učitelů 1. stupně ZŠ.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8464-3
Velikost souboru 3.3 MiB
Počet stran 226
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8464-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8463-6
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 229
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)