70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016

Jitka Slaná Reissmannová (ed.), Lenka Gajzlerová (ed.)
Anotace

Název anglicky: 70 in good health

Vědecká konference 70 ve zdraví se konala v roce 2016 při příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jednání bylo zaměřeno na podporu zdraví a životní styl dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Předneseno bylo přes 30 příspěvků, jejichž výběr je zařazen do postkonferenčního recenzovaného sborníku. Prezentovány jsou poznatky z oborů medicínských, pedagogických, psychologických nebo sociálních, které jsou ukázkou obecných i konkrétních přístupů k péči o lidské zdraví. Umožňují propojit pohledy nejrůznějších odborníků na problematiku podpory a ochrany zdraví s náhledy pedagogů na výchovu ke zdraví. Předložené poznatky nebo náměty se mohou promítnout do výchovy a vzdělávání žáků i celé populace.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8477-3
Velikost souboru 4.3 MiB
Počet stran 287
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština, Slovenština