XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Book of abstracts

Libuše Trnková (ed.)
Anotace

Sborník je sestaven z příspěvků účastníků konference XVI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, která je věnována aplikaci fyzikální chemie a elektrochemie v bio- a nanovědách. Příspěvky se převážně věnují fyzikální chemii, elektrochemii a nanotechnologiím.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8267-0
Velikost souboru 7.3 MiB
Počet stran 251
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace