Regulace finančních služeb online v Evropské unii

Libor Kyncl, Vladimír Týč
Anotace

Tato učebnice se věnuje základním problémům práva Evropské unie v oblasti poskytování finančních služeb a finančního trhu. Vedle evropské úpravy zohledňuje také česká specifika.

Nastiňuje způsob sjednávání smluv o finančních službách, analyzuje úpravu poskytování služeb na vnitřním finančním trhu Evropské unie a zaměřuje se na specifika sjednávání a poskytování finančních služeb pomocí internetu a pomocí dalších obdobných technologií.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8262-5
Velikost souboru 2.3 MiB
Počet stran 300
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6407-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 300
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština, Polština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace