Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství

Pavel Sochor
Anotace

Odborná kniha prostřednictvím induktivní a deduktivní výzkumné metody analyzuje oblasti výtvarné tvorby ve speciální pedagogice, výtvarné výchově, arteterapii a umění. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola obsahuje výzkumně-analytickou studii na téma zobrazování postižení ve vybraných obdobích evropských dějin umění. Druhá kapitola se zabývá problematikou výtvarné tvorby ve výchově, vzdělávání i terapii a prezentuje výsledky akčního výzkumu. V úvodu kapitoly hledá komparativní analýzou společná východiska teoretických konceptů arteterapie, speciální výtvarné výchovy a inkluzivní výtvarné didaktiky. Třetí kapitola se věnuje etablování osob s postižením jako autorů výtvarných artefaktů a jejich umělecké tvorby. Zároveň v případových studiích hodnotí uměleckou tvorbu jako specifickou strategii sociální inkluze.

Pavel Sochor
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7925-0
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 200
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7981-6
Velikost souboru 3.3 MiB
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7981-2015

Obecné informace

Návrh obálky Jana Nedomová
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-7981-2015 (2)

1. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání
Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Michal Růžička
ISBN 978-80-244-5321-7  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/pdf.18.24453217

2. Výtvarný projev a disabilita
Petra Šobáňová
ISBN 978-80-244-5561-7  rok: 2019  
https://doi.org/10.5507/pdf.19.24455617