Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství

Pavel Sochor
Anotace

Odborná kniha prostřednictvím induktivní a deduktivní výzkumné metody analyzuje oblasti výtvarné tvorby ve speciální pedagogice, výtvarné výchově, arteterapii a umění. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola obsahuje výzkumně-analytickou studii na téma zobrazování postižení ve vybraných obdobích evropských dějin umění. Druhá kapitola se zabývá problematikou výtvarné tvorby ve výchově, vzdělávání i terapii a prezentuje výsledky akčního výzkumu. V úvodu kapitoly hledá komparativní analýzou společná východiska teoretických konceptů arteterapie, speciální výtvarné výchovy a inkluzivní výtvarné didaktiky. Třetí kapitola se věnuje etablování osob s postižením jako autorů výtvarných artefaktů a jejich umělecké tvorby. Zároveň v případových studiích hodnotí uměleckou tvorbu jako specifickou strategii sociální inkluze.

Pavel Sochor
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7925-0
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 200
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7981-6
Velikost souboru 3.3 MiB
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7981-2015

Obecné informace

Návrh obálky Jana Nedomová
Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)