Dny práva 2011. Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva

Josef Kotásek (ed.), Josef Bejček (ed.), Vladimír Kratochvíl (ed.), Naděžda Rozehnalová (ed.), Petr Mrkývka (ed.), Jan Hurdík (ed.), Radim Polčák (ed.), J. Šabata (ed.)
Anotace

Právnická fakulta Masarykovy univerzity uspořádala v pořadí již pátý ročník vědecké konference s mezinárodní účastí pod názvem Dny práva 2011. Cílem této publikace bylo zachytit a zprostředkovat základní myšlenky, které zazněly na této konferenci v oblasti veřejného i soukromého práva, a to zveřejněním úplného znění příspěvků sekce „Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva“.

Více informací

CD

ISBN-13 978-80-210-5913-9
Velikost souboru 5.3 MiB
Počet stran 199
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština

Podobné publikace