Full cost. výzva, nebo hrozba? Aneb full cost, nebo flat rate?

Ladislav Janíček (ed.), Lenka Jarmarová (ed.)
Anotace

Sborník příspěvků mezinárodní konfrence konané pod záštitou ministra školství prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M. 11. října 2012, Brno.

Hledání řešení pro uplatňování nepřímých nákladů v projektech je celoevropským tématem. Metodika uplatňování úplných nepřímých nákladů (full cost) představuje klíčový nástroj pro reálné finanční plánování. Dosud uplatňovaná metoda tzv. pevné nebo paušální sazby, tzv. flat rate, se ukazuje jako jednoduchá, neumožňuje však vykazovat skutečné náklady. Ve většině případů je sazba flat rate pod hranicí reálných nákladů a sazby se liší u různých poskytovatelů dotací. Sborník obsahuje výstupy z diskuzní platformy na toto téma.

Více informací

CD

ISBN-13 978-80-210-6094-4
Velikost souboru 4.3 MiB
Počet stran 100
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6094-2012

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština, Angličtina