Collaborative teaching and learning in an interdisciplinary problem-based language course

Hana Němcová a kol.
Anotace

Publikace kolaborativního učení popisuje zkušenosti Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity při tvorbě jazykového kurzu zaměřeného na mezioborovou spolupráci, řešení problému a kritické myšlení. Kurz obsahuje prvky tří vzdělávacích přístupů – kolaborativního učení, učení zaměřeného na řešení problému a CLIL.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7606-8
Velikost souboru 7.3 MiB
Počet stran 92
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)