Topical Issues of Contemporary Music Education

Marek Sedláček
Anotace

Název anglicky: Topical Issues of Contemporary Music Education

Sborník obsahuje příspěvky prezentované v rámci dílčí sekce XXVI. mezinárodní hudebně pedagogické konference MUSICA VIVA IN SCHOLA pořádané Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 16.–18. října 2012. Příspěvky dílčí sekce konference s názvem „Topical Issues of Contemporary Music Education“ nazírají aktuální problémy české a evropské hudební výchovy v historických souvislostech, mimo jiné teoreticky reflektují dílčí výsledky rozsáhlých celorepublikových empirických výzkumů, které provedlo pracoviště Katedry hudební výchovy PdF MU v letech 2010–2012 – Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na základních školách v České republice (MUNI/A/1025/2009), Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách v České republice (MUNI/A/1022/2010) a zvláště Hudební preference vysokoškolských studentů v České republice (MUNI/A/0885/2011).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6102-6
Počet stran 123
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Angličtina

Podobné publikace