Odborná terminologie vybraných sportovních disciplín.

Jan Štumbauer, Josef Maleček, Dagmar Šimberová
Anotace

Název anglicky: Specialised terminology of selected sporting disciplines

Skripta Odborná terminologie vybraných sportovních disciplín, jejichž autory jsou doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc., Mgr. Josef Maleček a PaedDr. Dagmar Šimberová, vznikla za účelem inovace výuky v oblasti Odborné terminologie v rámci projektu OP VK Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS MU a inovace výuky v oblasti kinantropologie, CZ.1.07/2.2.00/15.0199.

Skripta jsou dvojjazyčná (česko-anglická) a jsou určená pro studenty bakalářských oborů Tělesná výchova a sport. Studentům pomáhají především rozšířit slovní zásobu v anglickém jazyce z oblasti terminologie vybraných sportovních disciplín. Úvodní kapitola je věnována vybraným pojmům z kinantropologie obecně a další kapitoly jsou již rozděleny dle jednotlivých sportovních disciplín: gymnastika, basketbal, fotbal, hokej, kanoistika a vodní turistika, plavání, volejbal, windsurfing. V závěru knihy je slovník základních pojmů z terminologie.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6324-2
Formát 210 mm×297 mm
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

E-kniha AJ (Android)

ISBN-13 978-80-210-6330-3

E-kniha (Android)

ISBN-13 978-80-210-6329-7

E-kniha AJ (iOS)

ISBN-13 978-80-210-6328-0

E-kniha (iOS)

ISBN-13 978-80-210-6327-3

E-kniha AJ (HTML)

ISBN-13 978-80-210-6326-6

E-kniha (HTML)

ISBN-13 978-80-210-6325-9

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština

Podobné publikace