Vynucování právní úpravy nekalé soutěže

Ondřej Hruda
Anotace

Právní úprava nekalé soutěže se v jednotlivých evropských státech příliš neliší a právo proti nekalé soutěži lze ve značné míře považovat za právo soudcovské. Tato problematika je z hlediska právního rozsahu velmi široká, a tak se autor pro zkoumaný jev omezuje pouze na soukromoprávní vynucování právní úpravy nekalé soutěže, konkrétně na právní prostředky její ochrany obsažené v občanském a obchodním zákoníku.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6520-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 160
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace