Latinitas Medica

Kateřina Pořízková (ed.), Libor Švanda (ed.)
Anotace

Sborník zahrnuje příspěvky z dvoudenní mezinárodní konference, která byla určená všem učitelům a vědeckým pracovníkům zabývajícím se lékařskou terminologií. Nosnými tématy konference byly moderní metody ve výuce a testování odborného jazyka pro specifické účely, korpusová lingvistika a možnosti využití jejích nástrojů, interdisciplinární spolupráce s odborníky z lékařského prostředí, dějiny jazyka medicíny, sdílení zkušeností s inovacemi výuky a testování lékařské terminologie.

Ke stažení

01-Autonomně spolu

02-Zpracování statistické analýzy testu lékařské latiny LF MU

03-Korpus autentických klinických diagnóz v prostředí softwaru Sketch Engine

04-Vzdělávání studentů lékařské fakulty v latině a řečtině z pohledu klinického...

05-Vincenc z Beauvais jako průvodce středověkou lékařskou terminologií

06-Il divino Mondino

07-Sufix -atus v latinskej anatomickej nomenklatúre

08-Terminologia medica simplicissima

09-Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie

10-Empirický pohled na výuku latinské lékařské terminologie

11-Představení materiálů pro výuku lékařské terminologie vytvořených v rámci projektu...

12-Lékařská latina netradičně (inovace výukových materiálů pro studenty nelékařských...

13-Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření

E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)

Obsah