Gymnastická příprava

Lenka Svobodová
Anotace

Publikace je určena studentům bakalářského studia. Materiál je strukturován do 12 kapitol a jeho součástí jsou kontrolní otázky. Tento e-learningový materiál obsahuje 27 videí, 15x obrazovou dokumentaci (fotografie, grafy, schémata a tabulky). Obsahem této elektronické výukové publikace je ucelený přehled o gymnastické přípravě napomáhající k všeobecné pohybové připravenosti jedinců.

Více informací

E-kniha (iOS)

ISBN-13 978-80-210-7235-0

E-kniha (Android)

ISBN-13 978-80-210-7236-7

E-kniha (HTML)

ISBN-13 978-80-210-7315-9
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (HTML)


Podobné publikace