Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu

Jiří Zounek, Michal Šimáně
Anotace

Název anglicky: Introduction to the Study of History of Education and Schooling. Chapters from the methodology of historical research

Tato publikace se zabývá základními otázkami výzkumu v oblasti dějin pedagogiky a školství. V úvodních pasážích věnuje pozornost vymezení předmětu zkoumání této pedagogické disciplíny, v následující části textu se snaží charakterizovat pojem historický výzkum a jeho specifika. Zdroje informací, které je možné používat při zkoumání dějin pedagogiky a školství, představuje ve třetí části. V další části této publikace jsou pak charakterizovány vybrané metody používané v historickém výzkumu. V závěrečné části publikace představuje významné osobnosti, které se věnovaly či věnují dějinám pedagogiky a školství.

Ke stažení

E-kniha (PDF)

E-kniha (ePub)

E-kniha (Mobipocket)

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6944-2
Formát 165 mm×235 mm
Počet stran 89
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6945-9
Velikost souboru 11,74 MiB

E-kniha (ePub)

ISBN-13 978-80-210-6946-6
Velikost souboru 32,30 MiB

E-kniha (Mobipocket)

ISBN-13 978-80-210-6947-3
Velikost souboru 8,35 MiB

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština