Průvodce aktuálním dění v EU pro střední školy

Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák
Anotace

Záměrem tříletého (2020–2023) projektu „Průvodce aktuálním dění v EU pro střední školy/TL03000034“ je zlepšit informovanost žáků středních škol o současném dění v EU a jejím fungování. Jedná se o multidisciplinární projekt kombinující nejnovější poznatky z oblasti evropských studií, pedagogiky a didaktiky občanské výchovy a základů společenských věd. Cílem je na základě kritického zhodnocení výuky a potřeb cílové skupiny navrhnout optimální didaktická řešení v podobě konkrétních učebních postupů a pomůcek pro výuku.

Členství ČR v EU je natolik zásadní závazek, že povědomí o něm je základním předpokladem orientace aktivního občana. Bez znalosti principů evropského práva, institucionálních pravidel a šíře agendy EU není v prostředí moderních mezinárodních vztahů možné plně zhodnotit význam našeho členství. Pochopení komplexní materie není pouze základní faktografie institucí nebo historických motivů integrace, ale i diskuse o aktuálních otázkách a získávání pozitivních postojů – aktivního přístupu k sobě a ke světu. Cílem tohoto webu je doplnit informace prezentované na SŠ o nejvýznamnější a často i velice komplikovanou agendu aktuálního dění v EU. Přispívá k tomu, jak se naučit informace získávat, číst je s porozuměním, vyhodnocovat data a demokraticky diskutovat, formulovat a prosazovat naše stanoviska. Právě to může pomocí praktických aspektů přispět k pochopení závazků našeho členství a pomoci studentům, často v roli prvovoličů v národních ale i evropských volbách, ve vstupu do občanské společnosti s vyšší erudicí.

Prosazujeme učení se prostřednictvím řešení konkrétních problémů, které EU a nás trápí. Tento proces konstruování řešení ve smyslu win-win (výhra pro každého) přináší i základní informace, které vzdělávající se získávají přirozeně a nenásilně, zvlášť když navazují na jejich prekoncepty. Webová stránka projektu nabízí pracovní listy s úkoly pro samostatnou práci žáků i pro spolupráci, úkoly analytické, aplikační i syntézní, úkoly s daty pro práci ve formě textů, grafů i schémat, úkoly s informacemi předpřipravenými i vyžadujícími doplnění prostřednictvím webových stránek o EU. Podporu v aktivní práci v pracovních listech doplňují krátká dynamická videa, která témata o aktuálním dění v EU konstruují do smysluplných celků. Další podporou je metodický materiál pro učitele (návrhy a postupy, časová orientace, vysvětlivky a rozšíření kontextu apod.).

Kapitoly
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Vratislav Havlík, Petra Kuchyňková, Slavomír Lesňák, Markéta Pitrová
Více informací

Stránka projektu

ISBN-13 978-80-280-0333-3
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova Evropská unie , střední školy , TA ČR
Jazyky Čeština
Poznámka

Stránka projektu: https://euproskoly.fss.muni.cz/

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.