Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku

Jitka Burešová, Marie Pospíšilová, Otakar Ungerman
Anotace

Název anglicky: Online marketing communication targeting school-age children

Online prostředí je plné různých forem marketingové komunikace, přičemž řadu z nich není na první pohled snadné rozeznat od běžného obsahu. Kvůli své nezkušenosti právě děti, o nichž je tato kniha, snáze podléhají marketingovým sdělením, která pak ovlivňují jejich nákupní preference. Respondenty našeho výzkumu byly děti ve věku 10–13 let, které jsou spotřebiteli i zákazníky a zároveň hrají významnou roli při nákupním rozhodování v rodině. Je proto nanejvýš důležité zkoumat, jaké formy online marketingové komunikace děti konzumují, jaký k nim mají postoj a zda a jakým způsobem to ovlivňuje jejich nákupy. Na závěr přinášíme praktická doporučení pro školy i pro rodiče, jak mohou děti v oblasti online marketingu vzdělávat.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0303-6
Počet stran 383
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0303-2023

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0302-9
Formát 148 mm×210 mm
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

AAKER, David A., 1996. Building strong brands. New York: Free Press. ISBN 978-0-02-900151-6.

AAKER, David A, 2003. Brand building: budování obchodní značky: vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-7226-885-6.

ACARA, 2003. General capabilities (Version 8.4) [online]. [vid. 2022-11-23]. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. Dostupné z: https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/

ACREA, 2018. Analýza kategoriálních dat [online]. [vid. 2022-12-20]. Acrea. Dostupné z: https://acrea.cz/spoluprace-ibm-spss-statistics-a-jazyka-r/?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylPce3obocCXB2rK7-l48lsTtafMjSeAFqgCu4lZqVMwV0cTpvQNeUxoCphcQAvD_BwE

ADÁMEK, Jakub a Ruslan HLOVIAK, 2022. Nová regulace reklamy zveřejňované na platformách. EPRAVO.CZ [online] [vid. 2022-02-23]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nova-regulace-reklamy-zverejnovane-na-platformach-pro-sdileni-videi-114048.html

AFSHAR, Rod, Duke BANERJEE a Clifford JONES, 2004. Advergaming developer’s guide: using Macromedia Flash MX 2004 and Director MX. Hingham, Mass: Charles River Media. Charles River Media game development series. ISBN 978-1-58450-316-3.

AGGARWAL, Vijita a SHEFALI, 2015. A Study Of Effectiveness Of Advergames On Children. BVIMSR’s Journal of Management Research. 7(2).

AKA, 2022. Etický kodex agentur AKA, zaměřený na podporu prodeje. AKA [online] [vid. 2022-01-18]. Dostupné z: https://aka.cz/pro-cleny/eticke-kodexy/

ALBERGOTTI, Reed, 2014. Survey: Teens Say They Are Using Facebook More. Wall Street Journal [online]. [vid. 2021-07-15]. ISSN 0099-9660. Dostupné z: https://blogs.wsj.com/digits/2014/06/24/survey-teens-say-they-are-using-facebook-more/

ALBERTA, 2022. K to 6 curriculum renewal – Key themes. Government of Alberta.  [online]. 2022. Dostupné z: https://www.alberta.ca/curriculum-key-themes.aspx

ALI, Moondore, Mark BLADES, Caroline OATES a Fran BLUMBERG, 2009. Young children’s ability to recognize advertisements in web page designs. British Journal of Developmental Psychology [online]. 27(1), 71–83 [vid. 2023-01-14]. ISSN 0261510X. Dostupné z: doi:10.1348/026151008X388378

AMENIT, 2017. Jak se chovají české děti na internetu. Antivirové Centrum [online] [vid. 2023-01-16]. Dostupné z: https://www.antivirovecentrum.cz/aktuality/jak-se-chovaji-ceske-deti-na-internetu.aspx

AN, Soontae a Hannah KANG, 2013. Do online ad breaks clearly tell kids that advergames are advertisements that intend to sell things? International Journal of Advertising [online]. 32(4), 655–678. ISSN 0265-0487. Dostupné z: doi:10.2501/IJA-32-4-655-678

AN, Soontae a Hannah KANG, 2014. Advertising or games? Advergames on the internet gaming sites targeting children. International Journal of Advertising [online]. 33(3), 509–532 [vid. 2021-09-21]. ISSN 0265-0487. Dostupné z: doi:10.2501/IJA-33-3-509-532

APA, 2004. American Psychological Association. APA [online] [vid. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.apa.org

APEK, 2021. Přínosy e-commerce v ČR. APEK [online] [vid. 2021-10-03]. Dostupné z: https://data.apek.cz

ARAGONCILLO, Laura a Carlos ORUS, 2018. Impulse buying behaviour: an online-offline comparative and the impact of social media. Spanish Journal of Marketing [online]. 22(1), 42–62 [vid. 2021-08-03]. ISSN 2444-9709. Dostupné z: doi:10.1108/SJME-03-2018-007

ARTS, Electronic, 2021. [online] [vid. 2021-08-10]. Dostupné z: https://www.ea.com/cs-cz

ARTS, Electronic, 2022. Koupit kolekci The SimsTM 4 Moschino –⁠ Oficiální stránka EA. Electronic Arts Inc. [online] [vid. 2022-07-30]. Dostupné z: https://www.ea.com/cs-cz/games/the-sims/the-sims-4/packs/stuff-packs/the-sims-4-moschino-stuff

AUDREZET, Alice, Gwarlann DE KERVILER a Julie GUIDRY MOULARD, 2020. Authenticity under threat: When social media influencers need to go beyond self-presentation. Journal of Business Research [online]. 117(September 2020), 557–569 [vid. 2021-09-01]. ISSN 01482963. Dostupné z: doi:10.1016/j.jbusres.2018.07.008

AUTY, Susan a Charlie LEWIS, 2004. Exploring children’s choice: The reminder effect of product placement. Psychology and Marketing [online]. 21(9), 697–713. ISSN 0742-6046, 1520-6793. Dostupné z: doi:10.1002/mar.20025

AZNAR DÍAZ, Inmaculada, Juan Manuel TRUJILLO TORRES, José María ROMERO RODRÍGUEZ a María Natalia AZNAR CAMPOS SOTO, 2019. Generación Niños YouTubers: análisis de los canales YouTube de los nuevos fenómenos infantiles. Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación [online]. 2019(56), 113–128 [vid. 2021-08-27]. ISSN 11338482, 21717966. Dostupné z: doi:10.12795/pixelbit.2019.i56.06

BAHADDAD, Adel A., Rayed ALGHAMDI a Luke HOUGHTON, 2012. To What Extent Would E-mall Enable SMEs to Adopt E-Commerce? International Journal of Business and Management, 7(22), [online]. [vid. 2022-07-28]. Dostupné z: doi:10.48550/ARXIV.1211.2402

BANISTER, Emma N. a Gayle J. BOOTH, 2005. Exploring innovative methodologies for child‐centric consumer research. Qualitative Market Research: An International Journal [online]. 8(2), 157–175. ISSN 1352-2752. Dostupné z: doi:10.1108/13522750510592436

BARNET-VERZAT, Christine a François-Charles WOLFF, 2002. Motives for pocket money allowance and family incentives. Journal of Economic Psychology [online]. 23(3), 339–366. ISSN 01674870. Dostupné z: doi:10.1016/S0167-4870(02)00080-6

BARRY, Adam E., Emily JOHNSON, Alexander RABRE, Gabrielle DARVILLE, Kristin M. DONOVAN a Orisatalabi EFUNBUMI, 2015. Underage Access to Online Alcohol Marketing Content: A YouTube Case Study. Alcohol and Alcoholism [online]. 50(1), 89–94 [vid. 2021-08-26]. ISSN 0735-0414, 1464-3502. Dostupné z: doi:10.1093/alcalc/agu078

BASU, Rituparna a Neena SONDHI, 2014. Child socialization practices: Implications for retailers in emerging markets. Journal of Retailing and Consumer Services [online]. 21(5), 797–803. ISSN 096-969-89. Dostupné z: doi:10.1016/j.jretconser.2014.06.008

BAUER, Daniel, 2020. Firemní profil na Instagramu. Jak a proč ho používat? Digitální agentura Socials [online]. [vid. 2021-07-30]. Dostupné z: https://www.socials.cz/cs/blog/firemni-profil-na-instagramu-jak-a-proc-ho-pouzivat-21/

BAYER, Emanuel, Shuba SRINIVASAN, Edward J. RIEDL a Bernd SKIERA, 2020. The impact of online display advertising and paid search advertising relative to offline advertising on firm performance and firm value. International Journal of Research in Marketing [online]. 37(4), 789–804 [vid. 2021-09-18]. ISSN 01678116. Dostupné z: doi:10.1016/j.ijresmar.2020.02.002

BELANCHE, Daniel, Luis V. CASALÓ, Marta FLAVIÁN a Sergio IBÁÑEZ-SÁNCHEZ, 2021. Building influencers’ credibility on Instagram: Effects on followers’ attitudes and behavioral responses toward the influencer. Journal of Retailing and Consumer Services [online]. 61(Juli 2021), [vid. 2021-09-01]. ISSN 09696989. Dostupné z: doi:10.1016/j.jretconser.2021.102585

BELEŠČÁK, Dusan, 2014. Vytváříme e-shop ve WordPressu: pomocí WooCommerce. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-4153-3.

BĚLOHLAVÁ, Eva, 2020. Mediální výchova. 2. vydání. Plzeň: Fraus. ISBN 978-80-7238-162-3.

BENNETT, Conrad, 2006. Keeping up with the kids. Young Consumers [online]. 7(3). ISSN 1747-3616. Dostupné z: doi:10.1108/17473610610705345

BÍLEK, Adam, 2019. 7 platebních metod v českých e-shopech. Blog Mallpay [online]. [vid. 2022-07-28]. Dostupné z: https://mallpay.cz/blog/7-platebnich-metod-v-eshopech/

BLAŽKOVÁ, Martina, 2005. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-1095-2.

BLEIER, Alexander a Maik EISENBEISS, 2015. The Importance of Trust for Personalized Online Advertising. Journal of Retailing [online]. 91(3), 390–409 [vid. 2021-07-15]. Dostupné z: doi:10.1016/j.jretai.2015.04.001

BOERMAN, Sophie C., 2020. The effects of the standardized instagram disclosure for micro – and meso-influencers. Computers in Human Behavior [online]. 103, 199–207 [vid. 2021-08-27]. ISSN 07475632. Dostupné z: doi:10.1016/j.chb.2019.09.015

BOERMAN, Sophie C. a Eva A. VAN REIJMERSDAL, 2020. Disclosing Influencer Marketing on YouTube to Children: The Moderating Role of Para-Social Relationship. Frontiers in Psychology [online]. 10, [vid. 2021-08-27]. ISSN 1664-1078. Dostupné z: doi:10.3389/fpsyg.2019.03042

BOUBÍNOVÁ, Markéta, 2012. Vliv rodičů na výběr volnočasových aktivit a způsob trávení volného času žáků druhého stupně základních škol [online]. Brno. bakalářská práce. Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/ob5ry/Boubinova_Marketa.pdf

BOULAY, Jacques, Brigitte DE FAULTRIER, Florence FEENSTRA a Laurent MUZELLEC, 2014. When children express their preferences regarding sales channels. International Journal of Retail & Distribution Management [online]. 42(11), 1018–1031. ISSN 0959-0552. Dostupné z: doi:10.1108/IJRDM-05-2014-0055

BRDIČKA, B., 2019. Digitální dissensus. Metodický portál: Spomocník [online]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22005/DIGITALNI-DISSENSUS.html.

BROKLOVÁ, Zdeňka, 2008. Média tvořivě: pro 2. stupeň ZŠ a střední školy: mediální tvorba, mediální výchova, využití médií ve výuce, technické dovednosti. 1. Kladno: AISIS. ISBN 978-80-904071-1-4.

BUCKINGHAM, David, 2007. SELLING CHILDHOOD? Children and Consumer Culture. Journal of Children and Media [online]. 1(1), 15–24. ISSN 1748-2798. Dostupné z: doi:10.1080/17482790601005017

BUCKNELL BOSSEN, Christina a Rita KOTTASZ, 2020. Uses and gratifications sought by pre-adolescent and adolescent TikTok consumers. Young Consumers [online]. 21(4), 463–478 [vid. 2021-08-19]. ISSN 1758-7212. Dostupné z: doi:10.1108/YC-07-2020-1186

BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ, 2010. Průvodce základními statistickými metodami. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-3343-5.

BUIJZEN, Moniek a Patti VALKENBURG, 2005. Parental Mediation of Undesired Advertising Effects. Journal of Broadcasting & Electronic Media [online]. 49(2), 153–165. Dostupné z: doi:10.1207/s15506878jobem4902_1

BULISOVÁ, Karolina a Lada REŽŇÁKOVÁ, 2019. Alkohol je fajn, říkají dětem na Instagramu. Úřady případy řešit nestíhají. iDNES.cz [online] [vid. 2022-01-18]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/reklama-propagace-internet-socialni-site-alkohol.A190830_103832_domaci_knn

BULISOVA, Rolina, 2019. Jak napálit děti. Youtubeři lákají na obrovské magnety a detektory duchů. iDNES.cz [online] [vid. 2021-08-31]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/youtuberi-reklama-deti-detektor-duchu-prodej.A190704_092434_domaci_karb

BUREŠOVÁ, Jitka, 2018. Budování loajality zákazníků ke značkám oblečení na Facebooku. Brno: Masaryk University Press. ISBN 978-80-210-9124-5.

BURROUGHS, Benjamin, 2017. YouTube Kids: The App Economy and Mobile Parenting. Social Media + Society [online]. 3(2) [vid. 2021-08-24]. ISSN 2056-3051. Dostupné z: doi:10.1177/2056305117707189

BUSINESS INSTAGRAM, 2018. Představujeme IGTV. Instagram for Business [online] [vid. 2021-08-03]. Dostupné z: https://business.instagram.com/a/igtv?locale=cs_CZ

BUTLER, J., 1993. Gender trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge. ISBN 978-041-538-955-6.

CAI, Xiaomei a Xiaoquan ZHAO, 2013. Online advertising on popular children’s websites: Structural features and privacy issues. Computers in Human Behavior [online]. 29(4), 1510–1518 [vid. 2021-09-20]. ISSN 07475632. Dostupné z: doi:10.1016/j.chb.2013.01.013

CALVERT, Sandra, 2008. Children as Consumers: Advertising and Marketing. The Future of children [online]. 18(1), 205–234. Dostupné z: doi:10.1353/foc.0.0001

CARLSON, Christopher N., 2003. Information overload, retrieval strategies and Internet user empowerment. In: Leslie HADDON, ed. [online]. Germany: Media Lab UIAH, s. 169–173 [vid. 2021-08-18]. Dostupné z: http://eprints.rclis.org/5432/

CASTELLÓ‐MARTÍNEZ, Araceli a Victoria TUR‐VIÑES, 2020. Obesity and food‐related content aimed at children on YOUTUBE. Clinical Obesity [online]. 10(5) [vid. 2021-08-27]. ISSN 1758-8103. Dostupné z: doi:10.1111/cob.12389.

COLE, Alyson a Victoria HATTAM, 2017. What Works? Women’s Studies Quarterly. 45(3), 15–33. ISSN 0732-1562.

COLLIANDER, Jonas a Ben MARDER, 2018. ‘Snap happy’ brands: Increasing publicity effectiveness through a snapshot aesthetic when marketing a brand on Instagram. Computers in Human Behavior [online]. 78(January 2018), 34–43 [vid. 2021-08-03]. ISSN 0747-5632. Dostupné z: doi:10.1016/j.chb.2017.09.015

CONFOS, Nicolla a Teresa DAVIS, 2016. Young consumer-brand relationship building potential using digital marketing. European Journal of Marketing [online]. 50(11), 1993–2017. ISSN 0309-0566. Dostupné z: doi:10.1108/EJM-07-2015-0430

COOK, Daniel Thomas, 2000. The Other “Child Study”: Figuring Children as Consumers in Market Research, 1910 s–1990 s. The Sociological Quarterly [online]. 41(3), 487–507. ISSN 0038-0253. Dostupné z: doi:10.1111/j.1533-8525.2000.tb00089.x

COOK, Daniel Thomas, 2004. Beyond Either/Or. Journal of Consumer Culture [online]. 4(2), 147–153. ISSN 1469-5405. Dostupné z: doi:10.1177/1469540504043678

COOK, Daniel Thomas, 2005. The Dichotomous Child in and of Commercial Culture. Childhood: A Global Journal of Child Research [online]. 12(2), 155–159. Dostupné z: doi:10.1177/0907568205051901

COOK, Daniel Thomas, 2008. The Missing Child in Consumption Theory. Journal of Consumer Culture [online]. 8(2), 219–243. ISSN 1469-5405, 1741-2900. Dostupné z: doi:10.1177/1469540508090087

CRANWELL, Jo, Rachael MURRAY, Sarah LEWIS, Jo LEONARDI‐BEE, Martin DOCKRELL a John BRITTON, 2015. Adolescents’ exposure to tobacco and alcohol content in YouTube music videos. Addiction [online]. 110(4), 703–711 [vid. 2021-08-26]. ISSN 0965-2140. Dostupné z: doi:10.1111/add.12835

ČESKÁ MARKETINGOVÁ SPOLEČNOST, 2022. Češi a reklama 2022 [online]. výzkumná zpráva. Praha: ppm factum research [vid. 2022-12-29]. Dostupné z: https://www.cms-cma.cz/wp-content/uploads/2022/02/CESI-A-REKLAMA-2022-TISKOVA-ZPRAVA.pdf

ČESKÁ E-COMMERCE, 2022. Stav e-commerce v ČR v roce 2022. E-commerce v ČR [online] [vid. 2022-07-28]. Dostupné z: https://www.ceska-ecommerce.cz/

ČMS, 2021. Češi a reklama 2021. Mediaguru [online]. [vid. 2022-02-03]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/media/15560/%C4%8De%C5%A1i-a-reklama-2021.pdf

ČSÚ, 2020a. Informační společnost v číslech - 2020. Český statistický úřad [online] [vid. 2022-12-30]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2020

ČSÚ, 2020b. Školy a školská zařízení 2019/20 Analytická část. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/

ČSÚ, 2021. Vzdělání: Sčítání 2021. Český statistický úřad [online] [vid. 2022-08-26]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vzdelani

ČŠI, 2018. Tematická zpráva – Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/18 [online]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2018_p%C5%99%C3%ADlohy/Dokumenty/Medialni_vychova_TZ__.pdf

ČVANČAROVÁ, Eliška, 2021. Reklama na sociálních sítích – právní a etické aspekty s ní spjaté. EPRAVO.CZ [online] [vid. 2022-01-13]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/reklama-na-socialnich-sitich-pravni-a-eticke-aspekty-s-ni-spjate-113430.html

DATTA, 2016. Customer vs Consumer-A Different Perspective. International Journal in Management & Social Science. 9(4), 109-114. ISSN 2321-1784.

DE JANS, Steffi, Ines SPIELVOGEL, Brigitte NADERER a Liselot HUDDERS, 2021. Digital food marketing to children: How an influencer’s lifestyle can stimulate healthy food choices among children. Appetite [online]. 162(July 2021), 105–182 [vid. 2021-09-01]. ISSN 01956663. Dostupné z: doi:10.1016/j.appet.2021.105182

DE PAUW, Pieter, Ralf DE WOLF, Liselot HUDDERS a Veroline CAUBERGHE, 2018. From persuasive messages to tactics: Exploring children’s knowledge and judgement of new advertising formats. New Media & Society [online]. 20(7), 2604–2628 [vid. 2021-08-19]. ISSN 1461-4448. Dostupné z: doi:10.1177/1461444817728425

DE PELSMAEKER, Sara, Joachim SCHOUTETEN a Xavier GELLYNCK, 2013. The consumption of flavored milk among a children population. The influence of beliefs and the association of brands with emotions. Appetite [online]. 71, 279–286 [vid. 2022-08-01]. ISSN 0195-6663. Dostupné z: doi:10.1016/j.appet.2013.08.016

DE VEIRMAN, Marijke, Liselot HUDDERS a Michelle NELSON, 2019. What Is Influencer Marketing and How Does It Target Children? A Review and Direction for Future Research. Frontiers in Psychology [online]. 10. Dostupné z: doi:10.3389/fpsyg.2019.02685

DENNIS, Charles, Bill MERRILEES, Chanaka JAYAWARDHENA a Len TIU WRIGHT, 2009. E‐consumer behaviour. European Journal of Marketing [online]. 43(9/10), 1121–1139. ISSN 0309-0566. Dostupné z: doi:10.1108/03090560910976393

DE VRIES, Lisette, Sonja GENSLER a Peter S. H. LEEFLANG, 2012. Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social Media Marketing. Journal of Interactive Marketing [online]. 26(2), 83–91 [vid. 2021-08-03]. ISSN 1094-9968. Dostupné z: doi:10.1016/j.intmar.2012.01.003

DJAFAROVA, Elmira a Tamar BOWES, 2021. ‘Instagram made Me buy it’: Generation Z impulse purchases in fashion industry. Journal of Retailing and Consumer Services [online]. 59. [vid. 2021-08-27]. ISSN 09696989. Dostupné z: doi:10.1016/j.jretconser.2020.102345

DLOUHÁ, Marie, 2012. Nová etnografie? „Virtuální etnografická procházka" jako příklad vedení etnografického výzkumu v době internetu. 3(3), 169–176.

DOČEKAL, Daniel, 2019. Facebook se TikToku bojí. Marketéři a rodiče by měli též. Lupa.cz [online] [vid. 2021-08-16]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/facebook-se-tiktoku-boji-marketeri-a-rodice-by-meli-tez/

DOČEKAL, Daniel, Tereza HORMOCHOVÁ a Michaela CÁSKOVÁ, 2019. Tiktok. Nejrychleji rostoucí sociální síť plná dětí; 49 nejsledovanějších česko-slovenských účtů. Flowee [online] [vid. 2021-08-16]. Dostupné z: https://www.flowee.cz/ditevsiti/bezpeci/6823-tik-tok-infliuenceri

DOMBROVSKÁ, Michaela, 2018. Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3969-7.

DONG, Huixi, Fangru YANG, Xiaozi LU a Wei HAO, 2020. Internet Addiction and Related Psychological Factors Among Children and Adolescents in China During the Coronavirus Disease 2019 (covid-19) Epidemic. Frontiers in Psychiatry [online]. 11, ISSN 1664-0640. Dostupné z: doi:10.3389/fpsyt.2020.00751

DONIO’, Jean, Paola MASSARI a Giuseppina PASSIANTE, 2006. Customer satisfaction and loyalty in a digital environment: an empirical test. Journal of Consumer Marketing [online]. 23(7), 445–457 [vid. 2021-09-25]. ISSN 0736-3761. Dostupné z: doi:10.1108/07363760610712993

DOTSON, Michael J. a Eva M. HYATT, 2005. Major influence factors in children’s consumer socialization. Journal of Consumer Marketing [online]. 22(1), 35–42. ISSN 0736-3761. Dostupné z: doi:10.1108/07363760510576536

DUNLOP, Sally, Becky FREEMAN a Sandra C. JONES, 2016. Marketing to Youth in the Digital Age: The Promotion of Unhealthy Products and Health Promoting Behaviours on Social Media. Media and Communication [online]. 4(3), 35–49 [vid. 2021-08-26]. ISSN 2183-2439. Dostupné z: doi:10.17645/mac.v4i3.522

ELLIS, Andrew W., Selina J. HOLMES a Richard L. WRIGHT, 2010. Age of acquisition and the recognition of brand names: On the importance of being early. Journal of Consumer Psychology [online]. 20(1), 43–52 [vid. 2022-07-29]. ISSN 1057-7408. Dostupné z: doi:10.1016/j.jcps.2009.08.001

ELLIS, Liz, 2011. Towards a Contemporary Sociology of Children and Consumption [online]. [vid. 2021-11-05]. School of Applied Social Sciences Durham University. Dostupné z: http://etheses.dur.ac.uk/3206/

ESET, 2022. Jaký vliv mají influenceři na děti? Dvojklik [online]. [vid. 2023-01-02]. Dostupné z: https://www.dvojklik.cz/saferkidsonline/jaky-vliv-maji-influenceri-na-deti/

EU, 2006. Doporučení Evropského parlamentu a rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), EU [online]. 2006. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EL

EU, 2018. Doporučení rady ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (Text s významem pro EHP) (2018/C 189/01). EU [online]. 2018. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

FACEBOOK FOR BUSINESS, 2020. Co jsou Nákupy na Instagramu? Všechno, co v začátcích potřebujete. Instagram for Business [online] [vid. 2021-08-16]. Dostupné z: https://business.instagram.com/shopping?locale=cs_CZ

FACEBOOK FOR BUSINESS, 2021. Označení několika obchodních partnerů. Centrum nápovědy pro Facebook Business [online] [vid. 2021-09-01]. Dostupné z: https://cs-cz.facebook.com/business/help/1191808954162545

FASTREZ, P., N. LACELLE, J. BIHL, E. GLADU, E. DELAMOTTE, C. DELARUE-BRETON, C. RONVEAUX a D. SUTTER WIDMER, 2022. The Media Literacy of Teenagers: An international study of Competence in Information Search and Multimodal Production. Educare [online]. (1), 71–104. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.24834/educare.2022.1.4

FIALA, Michal, 2019. Příručka marketéra: Je Messenger marketing opravdovým trendem nebo buzzwordem. Tyinternety.cz [online]. [vid. 2021-07-14]. Dostupné z: https://tyinternety.cz/prirucka-marketera/prirucka-marketera-je-messenger-marketing-opravdovym-trendem-nebo-buzzwordem/

FINDAHL, Olle, 2013. Swedes and the Internet 2013 [online]. Stockholm: .SE [vid. 2021-11-13]. Dostupné z: https://internetstiftelsen.se/docs/Swedes_and_the_internet-2013.pdf

FIZI., 2020. Poslední, kdo přestane jíst McDonalds vyhrává 10 000 Kč! Kanál FIZI [online-video na YouTube]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=e4bvL3nqIyc

FOLEY, Danielle, 2021. 4 Types of Successful Email Marketing Campaigns for Small Businesses – Foley Marketing Advisors. Foley Marketing Advisors [online] [vid. 2021-11-20]. Dostupné z: https://foleymarketingadvisors.com/2018/10/10/4-types-of-successful-email-marketing-campaigns-for-small-businesses/

FOLKVORD, Frans, Doeschka J ANSCHÜTZ, Moniek BUIJZEN a Patti M VALKENBURG, 2013. The effect of playing advergames that promote energy-dense snacks or fruit on actual food intake among children. The American Journal of Clinical Nutrition [online]. 97(2), 239–245. ISSN 0002-9165. Dostupné z: doi:10.3945/ajcn.112.047126

FOLKVORD, Frans a Manouk DE BRUIJNE, 2020. The Effect of the Promotion of Vegetables by a Social Influencer on Adolescents’ Subsequent Vegetable Intake: A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 17(7). [vid. 2021-09-01]. ISSN 1660-4601. Dostupné z: doi:10.3390/ijerph17072243

FORBES, 2021. The 2020 World’s Most Valuable Brands. Forbes [online] [vid. 2021-09-03]. Dostupné z: https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/

FORBES, 2022. 10 nejlépe placených Youtuberů Česka. Forbes [online]. [vid. 2022-09-13]. Dostupné z: https://forbes.cz/lists/10-nejlepe-placenych-youtuberu-ceska/

FORMAN, Jamie, Jason C. G. HALFORD, Heather SUMME, Megan MACDOUGALL a Kathleen L. KELLER, 2009. Food branding influences ad libitum intake differently in children depending on weight status. Results of a pilot study. Appetite [online]. 53(1), 76–83 [vid. 2022-08-01]. ISSN 0195-6663. Dostupné z: doi:10.1016/j.appet.2009.05.015

FOSS, Elizabeth, Allison DRUIN, Robin BREWER, Phillip LO, Luis SANCHEZ, Evan GOLUB a Hilary HUTCHINSON, 2012. Children’s search roles at home: Implications for designers, researchers, educators, and parents. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 63(3), 558–573. ISSN 1532-2890. Dostupné z: doi:10.1002/asi.21700

FRIEDLAENDEROVÁ, Hana. 2012. Děti a média. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 18(4), s. 48-49. ISSN 1211-6858.

FSV UK, 2018. Skrytou reklamu na internetu pozná jen jedno dítě z deseti, zjistili výzkumníci z Univerzity Karlovy. Fakulta sociálních věd UK [online] [vid. 2021-08-27]. Dostupné z: https://fsv.cuni.cz/skrytou-reklamu-na-internetu-pozna-jen-jedno-dite-z-deseti-zjistili-vyzkumnici-z-univerzity-karlovy

FSV UK, 2021. Férová Reklama, FSV UK [online] [vid. 2021-08-27]. Dostupné z: https://www.ferovareklama.cz/

FURNHAM, Adrian, 1999. The saving and spending habits of young people. Journal of Economic Psychology [online]. 20(6), 677–697. ISSN 01674870. Dostupné z: doi:10.1016/S0167-4870(99)00030-6

GADAMER, Hans-Georg, 1975. Truth and method. New York: Continuum. ISBN 08264 7697.

GAMES, Riot Games, 2021. League of Legends. Riot Games [online] [vid. 2021-08-09]. Dostupné z: https://na.leagueoflegends.com/en-us/news/

GDACZ, 2022. Pomáháme hernímu průmyslu růst. GDACZ [online] [vid. 2022-07-30]. Dostupné z: https://gda.cz/cs/home-page/

GENNER, Sarah a Daniel SÜSS, 2017. Socialization as Media Effect. In: Patrick RÖSSLER, Cynthia A. HOFFNER a Liesbet ZOONEN, ed. The International Encyclopedia of Media Effects [online]. Wiley, s. 1–15 [vid. 2022-01-27]. ISBN 978-1-118-78404-4. Dostupné z: doi:10.1002/9781118783764.wbieme0138

GEORGIEVA, Deyana, 2020. 111+ Revealing Google Statistics and Facts to Know in 2020. Review42 [online]. [vid. 2021-09-05]. Dostupné z: https://review42.com/resources/google-statistics-and-facts/

GHIRVU, Alina Irina, 2012. In-game advertising: advantages and limitations for advertisers. undefined [online]. [vid. 2022-07-30]. Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/paper/

GILÍK, Richard, 2011. Děti jedí podle reklamy. Nedivme se, že jsou tlusté. Vitalia.cz [online] [vid. 2022-01-18]. Dostupné z: https://www.vitalia.cz/clanky/obezni-deti-a-reklama/

GOODE, A, 2007. The implicit and explicit role of ad memory in ad persuasion: Rethinking the hidden persuaders. International Journal of Market Research. 49, 95–116. ISSN 1470-7853.

GOOGLE, 2021a. Jak funguje vyhledávání Google. Google, vyhledávání [online] [vid. 2021-09-07]. Dostupné z: https://www.google.com/intl/cs/search/howsearchworks/

GOOGLE, 2021b. Reklamy v lokálním vyhledávání, Nápověda Google Ads [online] [vid. 2021-09-18]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/3246303?hl=cs

GOOGLE, 2022a. Google Ads - support. Google Ads, Support [online] [vid. 2022-07-26]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2740623?hl=cs

GOOGLE, 2022b. Začínáme s Family Link. Nápověda Google For Families. [online] [vid. 2022-12-29]. Dostupné z: https://support.google.com/families/answer/7101025?hl=cs

GOV, 2014. The national curriculum in England: Framework document. Department for Education [online]. 2014.. Dostupné z: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/381344/Master_final_national_curriculum_28_Nov.pdf

GOVONI, Norman A. P., 2004. Dictionary of marketing communications. Thousand Oaks, Calif: Sage. ISBN 978-0-7619-2771-6.

GREEN, David J, 2017. Instagram marketing: the guide book for using photos on Instagram to gain millions of followers quickly and to skyrocket your business (influencer and social media marketing). CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN 978-1-977870-52-0.

GUNELIUS, Susan, 2018. Entrepreneur magazine’s ultimate guide to email marketing for business: produce low-cost, high-impact email marketing campaigns, attract leads and turn them into customers, brand ambassadors, and revenue generators. California: Entrepreneur Media, Inc. ISBN 978-1-59918-623-8.

GUPTA, Himanshu, Tina LAM, Simone PETTIGREW a Robert J. TAIT, 2018. The association between exposure to social media alcohol marketing and youth alcohol use behaviors in India and Australia. BMC Public Health [online]. 18(1), [vid. 2021-08-26]. ISSN 1471-2458. Dostupné z: doi:10.1186/s12889-018-5645-9

HÁJKOVÁ, Kamila, 2017. Srovnávače zboží – výhodný marketingový kanál pro e-shopy? Marketing PPC [online]. [vid. 2021-12-01]. Dostupné z: https://www.marketingppc.cz/marketing/srovnavace-zbozi-pro-eshopy/

HALADA, Jan, 2016. Marketingová komunikace a public relations [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze [vid. 2022-07-30]. ISBN 978-80-246-3124-0. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1194902

HANDAYANI, Regina C., Betty PURWANDARI, Iis SOLICHAH a Pudy PRIMA, 2018. The impact of instagram „Call-to-action" buttons on customers’ impulse buying. In: 2nd International Conference on Business and Information Management, ICBIM 2018. [online]. Barcelona: Association for Computing Machinery, s. 50–56 [vid. 2021-08-03]. Dostupné z: doi:10.1145/3278252.3278276

HANG, Haiming a Susan AUTY, 2011. Children playing branded video games: the impact of interactivity on product placement effectiveness. Journal of Consumer Psychology. 21(1), 65–72. ISSN 1057-7408.

HARDERSEN, Barbro a Gréta Björk GUÐMUNDSDÓTTIR, 2012. The Digital Universe of Young Children. Nordic Journal of Digital Literacy [online]. 7(3), 221–226. ISSN 1891-943X. Dostupné z: doi:10.18261/ISSN1891-943X-2012-03-06

HARRIS, Jennifer L., Shane J. SACCO a Frances FLEMING-MILICI, 2022. TV exposure, attitudes about targeted food ads and brands, and unhealthy consumption by adolescents: Modeling a hierarchical relationship. Appetite [online]. 169(February 2022) [vid. 2022-07-29]. ISSN 0195-6663. Dostupné z: doi:10.1016/j.appet.2021.105804

HARRIS, Jennifer L, et al, 2013. Measuring Progress in Nutrition and Marketing to Children and Teens. Fast Food FACTS 2013. [online]. [vid. 2022-07-30]. Dostupné z: https://www.fastfoodmarketing.org/media/FastFoodFACTS_Report.pdf

HARTL, Pavel, 1996. Psychologický slovník. 3. vyd. Praha: Budka. Edice Slovník. ISBN 978-80-901549-0-2.

HARTMANN, Monika, Sean B. CASH, Ching-Hua YEH, Stefanie C. LANDWEHR a Anna R. MCALISTER, 2017. Children’s purchase behavior in the snack market: Can branding or lower prices motivate healthier choices? Appetite [online]. 117, 247–254 [vid. 2022-07-29]. ISSN 0195-6663. Dostupné z: doi:10.1016/j.appet.2017.06.014

HARYANTO, Jony Oktavian, Luiz MOUTINHO a Arnaldo COELHO, 2016. Is brand loyalty really present in the children’s market? A comparative study from Indonesia, Portugal, and Brazil. Journal of Business Research [online]. 69(10), 4020–4032 [vid. 2022-08-01]. ISSN 0148-2963. Dostupné z: doi:10.1016/j.jbusres.2016.06.013

HAYTA, A. B., 2008. Socialization of the Child as a Consumer. Family and Consumer Sciences Research Journal [online]. 37(2), 167–184. ISSN 1077-727X. Dostupné z: doi:10.1177/1077727X08327256

HEALEY, Matthew, 2008. Co je branding? Praha: Slovart. ISBN 978-80-7391-167-6.

HEART AND STROKE FOUNDATION, 2017. The kids are not alright. How the food and beverage industry is marketing our children and youth to death. ScienceDaily [online]. Dostupné z: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170201131522.htm

HEGEDÜŠ, Tomáš, 2018. Jak vám Google vnucuje videa? Nahlédněte pod pokličku YouTube. iDNES.cz [online] [vid. 2021-08-24]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/technet/internet/youtube-software-google-umela-inteligence.A180514_114619_sw_internet_hege

HEJLOVÁ, Denisa, 2018. Skrytou reklamu na internetu pozná jen jedno dítě z deseti, zjistili výzkumníci z Univerzity Karlovy. Fakulta sociálních věd UK [online] [vid. 2022-12-30]. Dostupné z: https://fsv.cuni.cz/skrytou-reklamu-na-internetu-pozna-jen-jedno-dite-z-deseti-zjistili-vyzkumnici-z-univerzity-karlovy

HEUREKA.CZ, 2021. Heureka v kostce. Heureka.cz [online] [vid. 2021-12-01]. Dostupné z: https://onas.heureka.cz/heureka-v-kostce

HIND, Jeannie, 2021. 10 Effective Ways to Boost Your Organic Reach on Facebook. Socialbakers.com [online] [vid. 2021-07-14]. Dostupné z: https://www.socialbakers.com/blog/facebook-organic-reach-tips

HINE, C., 2008. Virtual ethnography: Modes, Varieties, Affordances. In: N. FIELDING, R. M. LEE a G. BLANK, ed. The handbook of online research methods. London: SAGE Publication, s. 257–270.

HLAVÁČKOVÁ, Soňa, 2020. Chcete používat Messenger bez Facebook účtu? Pozor na nová pravidla. Startujeme weby [online] [vid. 2021-07-14]. Dostupné z: https://startujemeweby.cz/blog/chcete-pouzivat-messenger-bez-facebook-uctu-pozor-na-nova-pravidla/

HOBBS, Renee, 2013. Reconceptualizing media literacy for the digital age. In: Allan MARTIN a Dan MADIGAN, ed. Digital Literacies for Learning [online]. Cambridge University Press, s. 99–109 [vid. 2022-01-27]. ISBN 978-1-85604-987-0. Dostupné z: doi:10.29085/9781856049870.011

HORTON, Donald a Richard R. WOHL, 1956. Mass Communication and Para-Social Interaction. Psychiatry [online]. 19(3), 215–229 [vid. 2022-07-29]. ISSN 0033-2747. Dostupné z: doi:10.1080/00332747.1956.11023049

HUBSPOT, 2019. HubSpot Integrates LinkedIn Ads into Professional and Enterprise Tiers of Marketing Hub. HubSpot [online] [vid. 2022-07-26]. Dostupné z: https://www.hubspot.com/company-news/hubspot-linkedin-ads-professional-enterprise-marketing-hub

HUDDERS, Liselot, Pieter DE PAUW, Veroline CAUBERGHE, Katarina PANIC, Brahim ZAROUALI a Esther ROZENDAAL, 2016. Shedding New Light on How Advertising Literacy Can Affect Children’s Processing of Embedded Advertising Formats: A Future Research Agenda. Journal of Advertising [online]. 46(2). Dostupné z: doi:10.1080/00913367.2016.1269303

HYMAN, Herbert Hiram, 1942. The psychology of status. Columbia University. Disertační práce. Dostupné z: https://www.worldcat.org/cs/title/psychology-of-status/oclc/34263146

CHAUDRON, Stéphane, 2015. Young children (0-8) and digital technology: a qualitative exploratory study across seven countries. [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union [vid. 2021-10-30]. Dostupné z: https://data.europa.eu/doi/10.2788/00749

CHEN, Huan, 2017. College-Aged Young Consumers’ Perceptions of Social Media Marketing: The Story of Instagram. Journal of Current Issues & Research in Advertising [online]. 39(1), 1–15. Dostupné z: doi:10.1080/10641734.2017.1372321

CHEN, Yongmin a Michael H. RIORDAN, 2015. Prices, Profits, and Preference Dependence. The Journal of Industrial Economics [online]. 63(4), 549–568. ISSN 00221821. Dostupné z: doi:10.1111/joie.12083

CHURCHILL, Gilbert A., 1987. Marketing research: methodological foundations. 4th ed. Chicago: Dryden Press. ISBN 978-0-03-005532-4.

INTERACTIVE SOFTWARE FEDERATION OF EUROPE, 2022. Games in Society. ISFE [online]. [vid. 2023-01-02]. Dostupné z: https://www.isfe.eu/games-in-society/

IPSOS, 2018. Introducing Facebook Stories Ads. Facebook for Business [online] [vid. 2021-07-14]. Dostupné z: https://www.facebook.com/business/news/introducing-facebook-stories-ads

JAAKKOLA, Maarit, 2020. From vernacularized commercialism to kidbait: toy review videos on YouTube and the problematics of the mash-up genre. Journal of Children and Media [online]. 14(2), 237–254 [vid. 2023-01-14]. ISSN 1748-2798. Dostupné z: doi:10.1080/17482798.2019.1693409

JANOUCH, Viktor, 2010. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2795-7.

JANOUCH, Viktor, 2020. Internetový marketing. 3. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-5016-0.

JELÍNEK, Richard, 2018. Youtubeři nejsou tvoji kamarádi. Flowee [online] [vid. 2021-09-01]. Dostupné z: https://www.flowee.cz/civilizace/5099-youtuberi-nejsou-tvoji-kamaradi

JESENSKÝ, Daniel, 2017. Marketing zaměřený na děti nemusí být jen neetický. Zboží a Prodej – zprávy z retailu [online] [vid. 2022-07-23]. Dostupné z: https://www.zboziaprodej.cz/2017/09/06/daniel-jesensky-detsky-marketing-neni-jen-skodlivy/

JIMÉNEZ-MARÍN, Gloria, Rodrigo ELÍAS ZAMBRANO, Araceli GALIANO-CORONIL a Rafael RAVINA-RIPOLL, 2020. Food and beverage advertising aimed at spanish children issued through mobile devices: a study from a social marketing and happiness management perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 17(14). ISSN 1661-7827. Dostupné z: doi:10.3390/ijerph17145056

JIMENEZ-MORALES, Monika, Mireia MONTAÑA a Mercè VÀZQUEZ, 2019. Estrategias discursivas en la publicidad audiovisual de productos de bajo valor nutricional dirigidos al público infantil: felices, valientes y obesos. Palabra Clave [online]. 22(3), 1–30 [vid. 2021-08-27]. ISSN 2027534X. Dostupné z: doi:10.5294/pacla.2019.22.3.10

JIRÁK, J., L. ŠŤASTNÁ a M. ZEZULKOVÁ, 2016. Studie mediální gramotnosti populace ČR. Mediální gramotnost osob mladších 15 let. [online]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf

JIRÁK, Jan a Lucie ŠŤASTNÁ, 2012. K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního muzea v Praze. 2012(4), Literární historie, s. 67-72. ISSN 0036-5351.

JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK, 2007. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. In: Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, s. 6-11. ISBN 978-80-86212-58-6.

JOBBER, David a Fiona ELLIS-CHADWICK, 2013. Principles and practice of marketing. London: McGraw-Hill Higher Education. ISBN 978-0-07-714000-7.

JOHN, Deborah Roedder, 1999. Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look At Twenty‐Five Years of Research. Journal of Consumer Research [online]. 26, 183–213. Dostupné z: doi:10.1086/209559

JOHNSON, Benjamin K. a Silvia KNOBLOCH-WESTERWICK, 2017. When Misery Avoids Company: Selective Social Comparisons to Photographic Online Profiles. Human Communication Research [online]. 43(1), 54–75 [vid. 2021-08-18]. ISSN 1468-2958. Dostupné z: doi:10.1111/hcre.12095

JUNGWIRTH, Bernhard, 2013. Aktuelle Studie: 41 Prozent der 3- bis 6-Jährigen regelmäßig im Internet. saferinternet.at [online]. [vid. 2021-10-30]. Dostupné z: https://www.saferinternet.at/presse-detail/aktuelle-studie-41-prozent-der-3-bis-6-jaehrigen-regelmaessig-im-internet/

KADERKA, Michal, 2018. Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR. [online]. Dostupné z: http://www.pedagogicke.info/2018/03/michal-kaderka-analyza-stavu-medialniho.html

KADEŘÁBKOVÁ, Milada, 2018. Čeští blogeři chtějí šířit transparentní a uvěřitelnou reklamu. Flowee [online] [vid. 2023-01-18]. Dostupné z: https://www.flowee.cz/ditevsiti/vzdelani/5109-cesti-blogeri-chteji-sirit-transparentni-a-uveritelnou-reklamu

KAFKOVÁ, Jiřina, 2020. Instagram, aktuálně nejdynamičtější sociální síť v ČR, slaví 10 let. Kurzy.cz [online] [vid. 2021-07-29]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/zpravy/560690-instagram-aktualne-nejdynamictejsi-socialni-sit-v-cr-slavi-10-let/

KANG, Hyunjin, Wonsun SHIN a Junru HUANG, 2021. Teens’ privacy management on video-sharing social media: the roles of perceived privacy risk and parental mediation. Internet Research [online]. in press [vid. 2021-08-19]. ISSN 1066-2243. Dostupné z: doi:10.1108/INTR-01-2021-0005

KAPUTA, Catherine, 2011. Staňte se značkou! osobní branding, aneb, jak si chytří lidé budují značku, která jim zajistí úspěch. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-234-5.

KASPERSKY, 2019. Co vyhledávají děti na internetu? M-Com. [online]. [vid. 2022-12-31]. Dostupné z: https://www.m-com.cz/deti-a-internet/

KASPERSKY.CZ, 2016. Antivirová ochrana a software pro internetové zabezpečení. Kaspersky [online] [vid. 2021-12-27]. Dostupné z: https://www.kaspersky.cz/

KAŠOVÁ, Jitka (ed.), 2011. Média - kdo koho ovládá? tvořivé náměty pro výuku průřezových témat na 2. stupni ZŠ. Praha: Raabe. ISBN 978-80-86307-73-2.

KAUSHAL, S K a Rakesh KUMAR, 2016. Influence of Attitude Towards Advertisement on Purchase Intention: Exploring the Mediating Role of Attitude Towards Brand Using SEM Approach. Journal of Marketing Management, 4, pp. 44-59. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075718

KELLER, Kevin Lane, 1993. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing [online]. 57(1), 1–22 [vid. 2022-08-02]. ISSN 0022-2429. Dostupné z: doi:10.1177/002224299305700101

KELLER, Kevin Lane, 2007. Strategické řízení značky. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-1481-3.

KELLY, Bridget, MPsy KING Lesley, MND CHAPMAN Kathy, Emma BOYLAND, Adrian E. BAUMAN a Louise A. BAUR, 2015. A Hierarchy of Unhealthy Food Promotion Effects: Identifying Methodological Approaches and Knowledge Gaps. American Journal of Public Health [online]. 105(4) [vid. 2022-07-29]. ISSN 0090-0036. Dostupné z: doi:10.2105/AJPH.2014.302476

KELTON, 2019. Gen Z Doesnt Need Your Brand [online]. United States: Kelton. Dostupné z: https://www.keltonglobal.com/wp-content/uploads/2019/04/Gen-Z-Doesnt-Need-Your-Brand-eBook_Kelton-Global.pdf

KÉRI, Barbora, 2020. Jak na videokampaně na Youtube. MediaGuru.cz [online] [vid. 2021-08-21]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/06/jak-na-videokampane-na-youtube/

KERRANE, Ben, Shona M BETTANY a Katy KERRANE, 2015. Siblings as socialization agents: Exploring the role of ‘sibship’ in the consumer socialization of children. European Journal of Marketing [online]. 49(5/6), 713–735. ISSN 0309-0566. Dostupné z: doi:10.1108/EJM-06-2013-0296

KHAN, Qasim, 2020. Co je Stitch na TikToku? XperimentalHamid [online] [vid. 2021-08-17]. Dostupné z: https://xperimentalhamid.com/cs/guides/stitch-on-tiktok/

KIM, Do Yuon a Hye-Young KIM, 2021. Influencer advertising on social media: The multiple inference model on influencer-product congruence and sponsorship disclosure. Journal of Business Research [online]. 130, 405–415 [vid. 2021-08-27]. ISSN 01482963. Dostupné z: doi:10.1016/j.jbusres.2020.02.020

KIM, Chankon, Hanjoon LEE a Marc A. TOMIUK, 2009. Adolescents’ perceptions of family communication patterns and some aspects of their consumer socialization: Consumer Socialization. Psychology & Marketing [online]. 26(10), 888–907. ISSN 07426046. Dostupné z: doi:10.1002/mar.20304

KIM, Kacy K., Jerome D. WILLIAMS a Gary B. WILCOX, 2016. ‘Kid tested, mother approved’: the relationship between advertising expenditures and ‘most-loved’ brands. International Journal of Advertising [online]. 35(1), 42–60 [vid. 2021-09-21]. ISSN 0265-0487. Dostupné z: doi:10.1080/02650487.2015.1079947

KINKOR, Ondřej, 2021. Už ne každý. Aby TikTok přežil, zpřísnil pravidla. Videa dětí pod 15 let nejsou veřejně přístupná. Forbes [online] [vid. 2021-08-17]. Dostupné z: https://forbes.cz/uz-ne-kazdy-aby-tiktok-prezil-zprisnil-pravidla-videa-deti-pod-15-let-nejsou-verejne-pristupna/

KIRSH, Steven, J., 2010. Media and Youth: A Developmental Perspective. [online]. New Jersey: Wiley-Blackwell [vid. 2022-12-28]. ISBN 978-1-4443-1744-2. Dostupné z: https://www.wiley.com/en-us/Media+and+Youth%3A+A+Developmental+Perspective-p-9781444317442

KIRWIL, Lucyna, 2009. Parental Mediation Of Children’s Internet Use In Different European Countries. Journal of Children and Media [online]. 3(4), 394–409. ISSN 1748-2798, 1748-2801. Dostupné z: doi:10.1080/17482790903233440

KITZBERGER, Jindřich, 2000. ZŠ na cestě k informacím. 6(1). ISSN 1211-6858.

KLEMENT, Vítězslav, 2020. Sociální média v roce 2020. GroupM [online]. Dostupné z: https://www.h1.cz/upload/680-social-trendy-2020-groupm.pdf

KNOX, Simon D. a Tim J. DENISON, 2000. Store loyalty: its impact on retail revenue. An empirical study of purchasing behaviour in the UK. Journal of Retailing and Consumer Services [online]. 7(1), 33–45 [vid. 2021-09-25]. ISSN 096-969-89. Dostupné z: doi:10.1016/S0969-6989(98)00033-2

KOBZOVÁ, Hana, 2021. PPC Novinky – Květen 2021. Hana Kobzová. [online]. [vid. 2023-01-19]. Dostupné z: https://hanakobzova.cz/ppc-novinky-kveten-2021/

KOCUROVÁ, Lucie, 2019. Čím striktnější pravidla v rodině, tím náruživěji děti technologie vyhledávají. Ze studie zaměřené na české prvňáky a druháky. EDUzín – Magazín o vzdělávání [online] [vid. 2022-12-31]. Dostupné z: https://eduzin.cz/wp/2019/09/17/cim-striktnejsi-pravidla-v-rodine-tim-naruziveji-deti-technologie-vyhledavaji-a-dalsi-zjisteni-studie-zamerene-na-ceske-prvnaky-a-druhaky/

KOHOUTOVÁ, Iva, 2014. Socio-demografická homogamie sezdaných a nesezdaných párů [online]. statistická ročenka. Praha: Český statistický úřad. Dostupné z: czu.cz

KOLEKTIV AUTORŮ, 2014. Online marketing – Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-4155-7.

KOMENSKÝ, Jan Amos, 1991. Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Ždár nad Sázavou: Okresní knihovna M.J.Sychry. ISBN 80-900918-0-6.

KOPECKÝ, Kamil, 2015. České děti a Facebook 2015 - výzkumná zpráva [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z: doi:10.13140/RG.2.1.3206.1528

KOPECKÝ, Kamil, 2019. Více než polovina českých dětí mladších 13 let používá služby, které jsou pro ně nevhodné. e-bezpečí [online] [vid. 2021-07-13]. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/pohledem-vedy/1568-vice-nez-polovina-ceskych-deti-mladsich-13-let-pouziva-sluzby-ktere-jsou-pro-ne-nevhodne

KOPECKÝ, Kamil, 2022. Děti a kult krásy v online světě. E-Bezpečí [online]. [vid. 2022-08-10]. Dostupné z: https://e-bezpeci.cz/journal/articles/2658.html

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI, 2019. České děti v kybersvětě. [online]. Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/117-ceske-deti-v-kybersvete/file

KOS, Adam, 2022. Jak Facebook ví, o čem přemýšlíme. Samsung magazine [online]. Dostupné z: https://samsungmagazine.eu/2022/05/23/jak-facebook-vi-o-cem-premyslime/

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG, 2004. Marketing. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-0513-2.

KOTLER, Philip, Kevin Lane KELLER, 2013. Marketing management. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-4150-5.

KOUDELKA, Jan, 2006. Spotřební chování a segmentace trhu. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. ISBN 978-80-86730-01-1.

KOVY, 2020. TikTok. Kanál KOVY [online – video na YouTube]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=BDc9nLil140

KRONEK, Libor, 2022. Výkonová vs. brandová reklama.Webmato.cz. [online] [vid. 2022-07-26]. Dostupné z: https://www.webmato.cz/vykonova-vs-brandova-reklama/

KRYPTON, Arius, 2021. Consumer behaviour [online]. [vid. 2021-12-16]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Consumer_behaviour&oldid=1058986127

KŘIVOHLAVÝ, Jaro, 2017. Diferenciál sémantický. Sociologická encyklopedie [online] [vid. 2023-01-03]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Diferenci%C3%A1l_s%C3%A9mantick%C3%BD

KULAŠOVÁ, Magdalena, 2022. Obdiv k bohatství i ponižování. Rodiče netuší, co jejich dítě na internetu dělá. Seznam zprávy [online] [vid. 2022-12-29]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-obdiv-k-bohatstvi-i-ponizovani-rodice-netusi-co-jejich-dite-na-internetu-dela-220844

KUTOK, Emily R., et al., 2021. Feasibility and Cost of Using Instagram to Recruit Adolescents to a Remote Intervention. Journal of Adolescent Health [online]. in press [vid. 2021-08-01]. ISSN 1054-139X. Dostupné z: doi:10.1016/j.jadohealth.2021.04.021

LÁDROVÁ, Jitka, 2018. New Facebook algorithm: How does it affect sponsored posts? In: Petr DOUCEK, Gerhard CHROUST a Václav OŠKRDAL, ed. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Kutná Hora: Trauner Verlag. Schriftenreihe Informatik. ISBN 978-3-99062-339-8.

LANGEROVÁ, Jana, 2019. YouTube není jen o videích. Nepřehlížejte jej a vytěžte z něj maximum. Podnikatel.cz [online] [vid. 2021-08-24]. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/naplnte-youtube-obsahem-ktery-zadny-uzivatel-nepreskoci/

LAW INSIDER, 2023. Online Medium Definition. Law Insider [online] [vid. 2023-01-18]. Dostupné z: https://www.lawinsider.com/dictionary/online-medium

LEA, Stephen E. G, Roger M TARPY, Paul WEBLEY a Zbyněk BUREŠ, 1994. Psychologie ekonomického chování. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-85623-93-2.

LEDBETTER, Andrew M. a Colten MEISNER, 2021. Extending the personal branding affordances typology to parasocial interaction with public figures on social media: Social presence and media multiplexity as mediators. Computers in Human Behavior [online]. 115. [vid. 2022-07-29]. ISSN 0747-5632. Dostupné z: doi:10.1016/j.chb.2020.106610

LEYN, Tom, Ralf WOLF, Mariek ABEELE a Lieven MAREZ, 2021. In-between child’s play and teenage pop culture: tweens, TikTok & privacy. Journal of Youth Studies [online]. 1–18. Dostupné z: doi:10.1080/13676261.2021.1939286

LI, Hao a Hui-Yi LO, 2015. Do You Recognize Its Brand? The Effectiveness of Online In-Stream Video Advertisements. Journal of Advertising [online]. 44(3), 208–218 [vid. 2021-08-26]. ISSN 0091-3367. Dostupné z: doi:10.1080/00913367.2014.956376

LIVINGSTONE, Sonia, 2011. Internet, Children, and Youth. In: Mia CONSALVO a Charles ESS, ed. The Handbook of Internet Studies [online]. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, s. 348–368 [vid. 2021-10-28]. ISBN 978-1-4443-1486-1. Dostupné z: doi:10.1002/9781444314861.ch16

LIVINGSTONE, Sonia, Leslie HADDON, Anke GÖRZIG a Kjartan ÓLAFSSON, 2011. EU Kids Online: final report 2011 [online]. Dostupné z: https://eprints.lse.ac.uk/45490/1/EU%20Kids%20Online%20final%20report%202011%28lsero%29.pdf

LIVINGSTONE, Sonia, Giovanna MASCHERONI, Michael DREIER, Stephane CHAUDRON a Kaat LAGAE, 2015. How parents of young children manage digital devices at home: The role of income, education and parental style. London: EU Kids Online, LSE.

LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ, 2019. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Příbram: Jan Melvil Publishing. ISBN 978-80-7555-084-2.

LUNDBERG, Shelly, Jennifer L. ROMICH a Kwok Ping TSANG, 2009. Decision-making by children. Review of Economics of the Household [online]. 7(1), 1–30. ISSN 1569-5239. Dostupné z: doi:10.1007/s11150-008-9045-2

MACKŮ, Tomáš, 2018. Youtubeři vedou u generace X a Z, instagramisté u mileniálů. Ipsos [online] [vid. 2022-12-30]. Dostupné z: https://www.ipsos.com/cs-cz/youtuberi-vedou-u-generace-x-z-instagramiste-u-milenialu

MAINA, Antony, 2016. 20 Popular Social Media Sites Right Now. Small Business Trends [online]. [vid. 2021-07-29]. Dostupné z: https://smallbiztrends.com/2016/05/popular-social-media-sites.html

MALLALIEU, Lynnea, Kay M. PALAN a Russell N. LACZNIAK, 2005. Understanding Children’s Knowledge and Beliefs about Advertising: A Global Issue that Spans Generations. Journal of Current Issues & Research in Advertising [online]. 27(1), 53–64 [vid. 2023-01-14]. ISSN 1064-1734. Dostupné z: doi:10.1080/10641734.2005.10505173

MANDHACHITARA, Rujirutana a Yaowalak POOLTHONG, 2011. A model of customer loyalty and corporate social responsibility. Journal of Services Marketing [online]. 25(2), 122–133 [vid. 2021-09-25]. ISSN 0887-6045. Dostupné z: doi:10.1108/08876041111119840

MANGLEBURG, Tamara F., Duruv GREWAL a Terry BRISTOL, 1997. Socialization, Gender, and Adolescent’s Self-Reports of Their Generalized Use of Product Labels. Journal of Consumer Affairs [online]. 31(2), 255–279. ISSN 0022-0078. Dostupné z: doi:10.1111/j.1745-6606.1997.tb00391.x

MAROLF, Gérald, 2007. Advergaming and in-game advertising: an approach to the next generation of advertising. Saarbrücken: VDM Müller. ISBN 978-3-8364-0285-9.

MAROSPOT, 2016. 9 Types of Email Marketing Campaigns You Need to Use. Maropost: The Unified Platform Designed to Drive Growth [online] [vid. 2021-11-20]. Dostupné z: https://www.maropost.com/9-types-of-email-marketing-campaigns-you-should-be-using/

MATTERN, Joanne, 2017. Instagram. Minnesota: Checkerboard Library. ISBN 978-1-68078-190-8.

MAU, Gunnar, Hanna SCHRAMM-KLEIN a Lucia REISCH, 2014. Consumer Socialization, Buying Decisions, and Consumer Behaviour in Children: Introduction to the Special Issue. Journal of Consumer Policy [online]. 37(2), 155–160. ISSN 0168-7034. Dostupné z: doi:10.1007/s10603-014-9258-0

MAVROUDIS, Jonathan a Esther MILNE, 2016. Researching microcelebrity: Methods, access and labour. First Monday [online]. 21(7) [vid. 2021-08-27]. ISSN 1396-0466. Dostupné z: doi:10.5210/fm.v21i7.6401

MAYRING, Philipp, 2000. Qualitative Content Analysis. Qualitative Methods in Various Disciplines I: Psychology. 1(2). Dostupné z: https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089

MCALISTER, Anna R. a T. Bettina CORNWELL, 2010. Children’s brand symbolism understanding: Links to theory of mind and executive functioning. Psychology & Marketing [online]. 27(3), 203–228 [vid. 2022-08-01]. ISSN 1520-6793. Dostupné z: doi:10.1002/mar.20328

MCCANNON, B., 2013. Media literacy/media education. In: Children, Adolescents, and the Media. 3. vyd. Los Angeles: SAGE, s. 519–569.

MCGALE, L., J. HARROLD, J. HALFORD a E. BOYLAND, 2015. Does the presence of brand equity characters on food packaging affect the taste preferences and choices of children? Appetite [online]. 87 [vid. 2022-08-01]. ISSN 0195-6663. Dostupné z: doi:10.1016/j.appet.2014.12.160

MCNEAL, James U., 1987. From Savers to Spenders: How Children Became a Consumer Market [online] [vid. 2022-07-23]. Dostupné z: https://www.medialit.org/reading-room/savers-spenders-how-children-became-consumer-market

MCNEAL, James U., 1999. The kids market: myths and realities. Ithaca, NY: Paramount Market. ISBN 978-0-9671439-1-0.

MCNEAL., James U., 2012. From Savers to Spenders: How Children Became a Consumer Market. MediaLit Kit. [online] [vid. 2021-12-25]. Dostupné z: http://www.medialit.org/reading-room/savers-spenders-how-children-became-consumer-market

MEDIAGURU, 2018. Heureka jde s konceptem upřímných recenzí do outdooru. MediaGuru.cz [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/03/heureka-jde-s-konceptem-uprimnych-recenzi-do-outdooru/

MEDIAGURU, 2019. Výzkum: Jedničkou mezi video weby je v Česku YouTube. MediaGuru.cz [online] [vid. 2021-08-24]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/09/vyzkum-jednickou-mezi-video-weby-je-v-cesku-youtube/

MEDIAGURU, 2020. LCG New Media sestavila žebříček mikroinfluencerů. MediaGuru.cz [online] [vid. 2021-08-27]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/08/lcg-new-media-sestavila-zebricek-mikroinfluenceru/

MEDIAGURU, 2021a. Meta omezuje možnosti personalizace reklamy. MediaGuru.cz [online] [vid. 2022-08-12]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/11/meta-omezuje-moznosti-personalizace-reklamy/

MEDIAGURU, 2021b. TikTok zkouší uživatelům usnadnit hledání práce. MediaGuru.cz [online] [vid. 2021-08-17]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/07/tiktok-zkousi-uzivatelum-usnadnit-hledani-prace/

MEDIAGURU, 2021c. Značky mohou na TikToku sponzorovat virální obsah. MediaGuru.cz [online] [vid. 2021-08-17]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/07/znacky-mohou-na-tiktoku-sponzorovat-viralni-obsah/

MEDIAGURU, 2022. Výkonnostní marketing. MediaGuru.cz [online] [vid. 2022-07-26]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/vykonnostni-marketing/

MEDIAN, 2018. Co dělají české děti na internetu? Dvojklik [online]. [vid. 2022-12-29]. Dostupné z: https://www.dvojklik.cz/co-delaji-ceske-deti-na-internetu/

MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ, 2006. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. 2. vyd. Praha: Academia. ISBN 80-200-1396-2.

MENG, Keira Shuyang a Louis LEUNG, 2021. Factors influencing TikTok engagement behaviors in China: An examination of gratifications sought, narcissism, and the Big Five personality traits. Telecommunications Policy [online]. 45(7), 102–172 [vid. 2021-08-18]. ISSN 0308-5961. Dostupné z: doi:10.1016/j.telpol.2021.102172

MERCHMASTER, 2021. Jak prodávat trička. Merch Master [online] [vid. 2021-08-31]. Dostupné z: https://www.merchmaster.cz/text/jak-prodavat/

META, 2021. Giving Young People a Safer, More Private Experience. Meta for Business [online] [vid. 2022-08-12]. Dostupné z: https://www.facebook.com/business/news/facebook-is-changing-how-advertisers-can-reach-young-people

MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK, 2006. Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech. ISBN 80-239-6762-2.

MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK, 2007. Základy mediální výchovy. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-315-4.

MICHL, Petr, 2021. Facebook chystá Instagram pro děti. focus-age.cz [online] [vid. 2021-08-03]. Dostupné z: https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/facebook-chysta-instagram-pro-deti__s288x15825.html

MILES, Jason, 2014. Instagram power: build your brand and reach more customers with the power of pictures. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-182700-3.

MILLS, Juline E. a Rob LAW. 2004. Handbook of consumer behavior, tourism, and the internet. Binghamton, NY: Haworth Hospitality Press. ISBN 978-0-7890-2599-9.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 2023. Digitální technologie. PortálDigi [online]. [vid. 2023-01-28]. Dostupné z: https://portaldigi.cz/digislovnik/digitalni-technologie/

MINTON, Elizabeth A a Lynn R KAHLE, 2014. Belief systems, religion, and behavioral economics: marketing in multicultural environments. New York: Business Expert Press. ISBN 978-1-60649-704-3.

MISHRA, Anubhav, 2015. Consumer innovativeness and consumer decision styles: a confirmatory and segmentation analysis. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research [online]. 25(1), 35–54. ISSN 0959-3969. Dostupné z: doi:10.1080/09593969.2014.911199

MOE, Wendy W., 2003. Buying, Searching, or Browsing: Differentiating Between Online Shoppers Using In-Store Navigational Clickstream. Journal of Consumer Psychology [online]. 13(1–2), 29–39. ISSN 1057-7408. Dostupné z: doi:10.1207/S15327663JCP13-1&2_03

MOHANTY, Salini, Amy E. LEADER, Emily GIBEAU a Caroline JOHNSON, 2018. Using Facebook to reach adolescents for human papillomavirus (HPV) vaccination. Vaccine [online]. 36(40), 5955–5961 [vid. 2021-07-28]. ISSN 0264-410X. Dostupné z: doi:10.1016/j.vaccine.2018.08.060

MOLINA, Arturo, Mar GÓMEZ, Andrew LYON, Evangelina ARANDA a Wilhelm LOIBL, 2020. What content to post? Evaluating the effectiveness of Facebook communications in destinations. Journal of Destination Marketing & Management [online]. 18(December 2020). [vid. 2021-07-14]. ISSN 2212-571X. Dostupné z: doi:10.1016/j.jdmm.2020.100498

MONTGOMERY, Kathryn C., 2015. Youth and surveillance in the Facebook era: Policy interventions and social implications. Telecommunications Policy [online]. 39(9), 771–786 [vid. 2021-07-28]. ISSN 0308-5961. Dostupné z: doi:10.1016/j.telpol.2014.12.006

MOORE, Sarah a Katherine LAFRENIERE, 2019. How online word‐of‐mouth impacts receivers. Consumer Psychology Review [online]. 3(1), 34–59. Dostupné z: doi:10.1002/arcp.1055

MOSHREFJAVADI, Mohammad Hossein, Hossein REZAIE DOLATABADI, Mojtaba NOURBAKHSH, Amir POURSAEEDI a Ahmadreza ASADOLLAHI, 2012. An Analysis of Factors Affecting on Online Shopping Behavior of Consumers. International Journal of Marketing Studies [online]. 4(5). ISSN 1918-7203. Dostupné z: doi:10.5539/ijms.v4n5p81

MOSCHIS, George P. a Gilbert A. CHURCHILL, 1978. Consumer Socialization: A Theoretical and Empirical Analysis. Journal of Marketing Research. 15(4), 599–609. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/3150629

MŠMT, 1995. Standard základního vzdělávání. Čj. 20819/95-26, ze dne 22. 8. 1995 [online]. Praha: MŠMT. Dostupné z: http://www.atre.cz/zakony/page0172.htm

MŠMT, 2021. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT. Dostupné z: http://archiv-nuv.npi.cz/t/aktualne-platne-zneni-rvp-zv.html

NAIRN, Agnes a Alexander DEW, 2007. Pop-ups, pop-unders, banners and buttons: The ethics of online advertising to primary school children. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice [online]. 9(1), 30–46. ISSN 1746-0166. Dostupné z: doi:10.1057/palgrave.dddmp.4350076

NAIRN, Agnes a Cordelia FINE, 2008. Who’s messing with my mind? International Journal of Advertising [online]. 27(3), 447–470. ISSN 0265-0487. Dostupné z: doi:10.2501/S0265048708080062

NEFAT, Ariana a Mauro DUJMOVIĆ, 2012. Children’s Advertising on Television and their Consumer Socialisation: Parents’ Attitudes. Economic Research-Ekonomska Istraživanja [online]. 25(1), 145–156. ISSN 1331-677X. Dostupné z: doi:10.1080/1331677X.2012.11517501

NELSON, Michelle R., 2018. Research on Children and Advertising Then and Now: Challenges and Opportunities for Future Research. Journal of Advertising [online]. 47(4), 301–308. ISSN 0091-3367. Dostupné z: doi:10.1080/00913367.2018.1552218

NĚMEČKOVÁ, Kateřina, 2019. Co funguje na Instagramu a s čím uspějete v roce 2019. Focus-age [online] [vid. 2021-08-16]. Dostupné z: https://www.focus-age.cz/m-journal/internet/co-funguje-na-instagramu-a-s-cim-uspejete-v-roce-2019__s281x14186.html

NIU, Han-Jen, 2013. Cyber peers’ influence for adolescent consumer in decision-making styles and online purchasing behavior: Cyber peers’ influence in online purchasing. Journal of Applied Social Psychology [online]. 43(6), 1228–1237. ISSN 0021-9029. Dostupné z: doi:10.1111/jasp.12085

NORMAN, Jennifer, Bridget KELLY, Anne-T. MCMAHON, Emma BOYLAND, Kathy CHAPMAN a Lesley KING, 2020. Remember Me? Exposure to Unfamiliar Food Brands in Television Advertising and Online Advergames Drives Children’s Brand Recognition, Attitudes, and Desire to Eat Foods: A Secondary Analysis from a Crossover Experimental-Control Study with Randomization at the Group Level. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics [online]. 120(1), 120–129 [vid. 2022-07-29]. ISSN 2212-2672. Dostupné z: doi:10.1016/j.jand.2019.05.006

NOVINKY.CZ, 2020. YouTube má přes dvě miliardy uživatelů. Novinky [online] [vid. 2021-08-24]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/youtube-ma-pres-dve-miliardy-uzivatelu-40313149

OBLUK, Ondřej, 2012. Reklama cílená na děti – ano či ne? Marketingové noviny [online] [vid. 2022-01-18]. Dostupné z: http://www.marketingovenoviny.cz/marketing_11021/

OFCOM, 2019. Children and parents: Media use and attitudes report 2019. Ofcom. [online]. Dostupné z: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/190616/children-media-use-attitudes-2019-report.pdf

OGILVY&MATHER, 2017. Influenceři. Mediář. [online]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/wp-content/uploads/2017/08/studie-ogilvymather-influenceri-2017.pdf

OKAZAKI, Shintaro a María Jesús YAGÜE, 2012. Responses to an advergaming campaign on a mobile social networking site: An initial resear