Rozvíjení matematické gramotnosti s využitím inovativního modulu systematického rozvoje akcelerovaných žáků 1. až 3. tříd. Metodický text pro učitele

Eva Nováková, Růžena Blažková
Anotace

Metodický text je výstupem tříletého řešení projektu „Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM)“. Moderně koncipované rozvojové materiály jsou určeny především žákům prvních ročníků, kteří rádi přemýšlejí, bádají, objevují nové poznatky (nejen) z oblasti matematiky. 60 pracovních listů ve třech úrovních obtížnosti k 20 matematickým tématům je doplněno souborem videí. Pracovní listy umožňují diferencovanou individuální práci žáků, vedou k rozvíjení jejich abstraktního a exaktního myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci.  Úlohy vycházejí z aktuálních kurikulárních dokumentů, ale vzdělávací obsah na některých místech přesahují. Obtížnost úloh na jednotlivých pracovních listech graduje od nejméně obtížné po nejnáročnější, obvykle z rozšiřujícího učiva. 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0271-8
Počet stran 95
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova matematická gramotnost , žák s nadáním na matematiku , videolekce , pracovní listy , úlohy s gradací obtížnosti
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace