Sumář dobré praxe. Zkušenosti s inzkluzivním vzděláváním

Lenka Kissová, Katarína Slezáková, Dana Dlouhá
Anotace

Inkluzivní škola usiluje o zapojení všech aktérů a aktérek do života školy. Vedení, učitelský sbor, asistentský a poradenský personál, žáci, žákyně, rodiče a pečovatelé jsou všichni vnímáni jako důležití partneři ve vzdělávání a výchově. Základem tohoto partnerství je vzájemná důvěra a přesvědčení o společném cíli – rozvoji vzdělávacího potenciálu a osobnosti každého žáka a žákyně. Škola, které se podaří vybudovat pozitivní klima, tak poskytuje příjemné prostředí, v němž se všichni aktéři a aktérky cítí dobře a mají sami zájem podílet se na životě školy. V publikaci vycházíme z praxe škol v České republice. Zprostředkujeme v ní jejich zkušenosti, výzvy, které před nimi stály, a způsoby, jakými se s nimi poprali. Sumář obsahuje zajímavé nápady, tipy na konkrétní aktivity a osvědčená opatření.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0270-1
Počet stran 269
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova Inkluzivní vzdělávání , základní škola , klima školy , dobrá praxe , spolupráce , well-being
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace