Dopady COVID-19 na vývoj destinačního managementu v ČR

Andrea Holešinská
Anotace

Název anglicky: Impacts of covid-19 on the Development of Destination Management in the Czech Republic

Odborná studie je výstupem výzkumného projektu, který byl zaměřen na dopady pandemie covid-19 na destinační management. Ve studii jsou prezentovány poznatky o tom, jak se destinační společnosti (DMO) vypořádaly s pandemií covid-19 a jak se v letech 2020-2021 proměnil proces destinačního managementu v ČR. Současně jsou prezentovány trendy, které vyvstaly jako reakce DMO na krizovou situaci. Pro pochopení kontextu a objasnění zjištěných poznatků jsou v úvodu studie vymezena teoretická východiska destinačního managementu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0265-7
Počet stran 34
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0265-2022

Obecné informace

Klíčová slova destinační management , dopady pandemie covid-19 , DMO , princip 3K
Jazyky Čeština
Reference

ANTUŠÁK, E. Krizový management. Hrozby – krize – příležitosti. Praha: Wolters Kluwer, 2009.

ČSÚ. Cestovní ruch: Hosté – residenti a nerezidenti [online]. Veřejná databáze. Český statistický úřad. [cit 2022-10-05] Dostupné na: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#.

HOLEŠINSKÁ, A. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

HOLEŠINSKÁ, A. Destinační management. Umění rozvíjet destinaci. Praha: Grada Publishing, a.s., 2022.

LANDA, V. Koncept stakeholder value v cestovním ruchu. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

MURPHY, P. E., MURPHY, A. E. Strategic Management for Tourism Communities. Gridging the Gaps. Clevedon/Buffalo/Goronto: Channel View Publications, 2004.

SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1991.

UNWTO. Tourism Dashboard. International Tourism Results. Inbound Tourism. [cit 2022-10-05] Dostupné na: https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance.