Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu

Karel Engliš
Anotace

„Velká logika: věda o myšlenkovém řádu“, která ve svém plném rozsahu a v unikátní podobě faksimilií strojopisů vychází poprvé v roce 2021, byla zamýšlena jako hlavní filosofické dílo Karla Engliše (1880–1961). Engliš se k filosofickým úvahám dostal přes otázky spojené s metodologií a filosofií ekonomie. Své první významné dílo na toto téma publikoval v roce 1930 pod názvem „Teleologie jako forma vědeckého poznání“. „Velká logika“ představuje vlastně jen rozšíření jeho pohledu na formální stránku vědeckého poznání v ekonomii i na další vědecké oblasti. V tom se Karel Engliš podobá slavnému britskému ekonomu a filosofovi Johnu Stuartu Millovi, vůdčí postavě (pozdní) britské školy klasické politické ekonomie. Jednou z ústředních myšlenek „Velké logiky“ je Englišovo přesvědčení, že jakékoliv poznání musí v prvé řadě formálně odpovídat použitému myšlenkovému řádu. Charakteristika, která se prolíná celým Englišovým dílem, je systematičnost.

„Velkou logiku“, své životní dílo, psal Engliš během 2. světové války a po roce 1945 byla připravena k vydání. Po nástupu komunistického režimu však jako dílo nežádoucího buržoazního autora vyjít nemohlo a sazba knihy byla rozmetána. Od té doby byl rukopis ukrýván před zabavením a po více než 70 let byl odborné veřejnosti nedostupný. Soubor 4 svazků nyní předkládá čtenářům faksimile Englišových zápisků, a lze tak nahlédnout do způsobu, jakým rukopis vznikal, včetně autorových poznámek, oprav, doplňků. Komplet vychází jako 3. svazek ediční řady „Dílo Karla Engliše“.

Více informací

Díl první: Část všeobecná 1/1

ISBN-13 978-80-210-9872-5
Formát 165 mm×234 mm
Počet stran 644
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Díl první: Část všeobecná 1/2

ISBN-13 978-80-210-9873-2
Formát 165 mm×234 mm
Počet stran 709
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Díl druhý: Část zvláštní: Logické rozpravy 2/1

ISBN-13 978-80-210-9874-9
Formát 165 mm×234 mm
Počet stran 671
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Díl druhý: Část zvláštní: Logické rozpravy 2/2

ISBN-13 978-80-210-9875-6
Formát 165 mm×234 mm
Počet stran 661
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Celý soubor

ISBN-13 978-80-210-9871-8
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština