Kupní síla peněz, výše důchodů a úroková míra : jich souvislost a příčiny určující jich změny (se zvláštním zřetelem k vývoji nejnovějších peněžních poměrů)

Vilibald Mildschuh

Podobné publikace