Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů

Lukáš Vacek (ed.), Dominika Kleknerová (ed.)
Anotace

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS. Jedinou podmínkou konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9882-4
Počet stran 62
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021

Obecné informace

Klíčová slova Mikrobiologie
Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština