Análisis de errores en la interlengua de aprendices de ELE universitarios checos y eslovacos

Cristina Rodríguez García
Anotace

Monografie sleduje interjazykový soubor českých a slovenských studentů španělštiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na rozbor chyb v psaném projevu a klade si za cíl odhalit jejich stereotypní zaužívanost a vývoj v průběhu bakalářského studia. Výzkum vychází z esejí zpracovaných v rámci předmětu jazykového semináře I–IV (2014–2017). Všechny lexikální a gramatické chyby byly klasifikovány, a byla tak vytvořena „gramatika chyb“. Většina chyb vykazuje univerzální učební strategie bez ohledu na mateřský jazyk studentů. Vliv českého a slovenského jazyka je více patrný u chyb lexikálních, které jsou způsobeny odlišnými interferenencemi, výpůjčkami a faux amis. Další rozdílností slovenských studentů oproti českým je větší rozsah jejich esejí. Písemný projev slovenských studentů je odvážnější také ve výběru složitějších jazykových struktur.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9799-5
Počet stran 339
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9799-2021

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9798-8
Formát
Počet stran 339
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova aplikovaná lingvistika , analýza chyb , čeští studenti , gramatické chyby , lexikální chyby , slovenští studenti , španělština jako cizí jazyk
Jazyky Španělština
Poznámka
Název česky: Analýza chyb v přechodném jazykovém systému českých a slovenských univerzitních studentů španělštiny jako cizího jazyka

Podobné publikace