Proměny Brněnského varhanního festivalu

Judita Kučerová, Hana Bartošová, Alena Veselá a kol.
Anotace

Název anglicky: Metamorphoses of the Brno Organ Festival

Předkládaná publikace přináší poznatky o kulturněhistorickém vývoji festivalu, dramaturgické koncepci, složení umělců, povaze koncertních nástrojů atd. První kapitola obsahuje průřez 40letou historií festivalu (Judita Kučerová). Na historickou studii navazují 3 kapitoly, zahrnující nejdříve osobní vzpomínky a zkušenosti současné dramaturgyně a organizátorky festivalu Hany Bartošové. Úvahou o poslání varhaníka jako koncertního umělce přispěla zakladatelka varhanního festivalu prof. Alena Veselá, někdejší rektorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a dosud koncertně činná varhanice. Kapitolu o koncertních varhanách, na nichž jsou jednotlivé hudební večery pořádány, připravil P. Jan Martin Bejček, OSB. Poslední část kolektivní monografie tvoří přehledy o koncertech uskutečněných od prvních ročníků festivalu (Hana Bartošová), dále v období, kdy nad Brněnským varhanním festivalem převzal uměleckou a finanční záštitu Klub moravských skladatelů (Marek Sedláček) a přehled o mimobrněnských koncertech (Hana Bartošová). 
Text má pramennou povahu, autoři vycházejí z dochovaných písemných dokumentů a rozhovorů s pamětníky i realizátory festivalu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9640-0
Počet stran 108
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9640-2020

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9639-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 106
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova varhanní festival , Brno , hudební historie , dramaturgie programů
Jazyky Čeština
Reference

MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Brněnský varhanní festival třicetiletý. Harmonie 2010, č. 9, s. 33. Dostupné též z: http://www.casopisharmonie.cz/kritiky/brnensky-varhanni-festival-tricetilety.html.).

SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů 1992–2007: k 15. výročí znovuzaložení. Brno: Editio Moravia, 2008.

SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů: 22 let obnovené činnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů. In: Český hudební slovník osob a institucí. MACEK, Petr, KALINA, Petr, STEINMETZ, Karel a Šárka ZAHRÁDKOVÁ (Eds.). Brno: ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Centrum hudební lexikografie, 2017.

VESELÁ, Alena. Z rejstříků paměti. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013.

ZAPLETAL, Petar. Asociace hudebních umělců a vědců. In: Český hudební slovník osob a institucí. MACEK, Petr, KALINA, Petr, STEINMETZ, Karel a Šárka ZAHRÁDKOVÁ (Eds.). Brno: ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Centrum hudební lexikografie, 2012.

ZEMAN, Václav. Brněnský varhanní festival – historie a současnost. Diplomová práce. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební Fakulta, Katedra varhanní a historické interpretace, 2020. 94 s. Vedoucí diplomové práce: prof. MgA. Zdeněk Nováček.

Podobné publikace