Kariérová adaptabilita. Její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním

Petr Hlaďo (ed.), Lucia Kvasková (ed.)
Anotace

Život v dnešní uspěchané době plné nejrůznějších změn zvyšuje nároky na schopnosti jedince přizpůsobovat se těmto změnám. Významnou roli při zvládání měnících se nároků v pracovní oblasti hraje kariérová adaptabilita. Co to je kariérová adaptabilita? Proč je důležitá a co ovlivňuje? Odpovědi na tyto otázky i řadu dalších přináší monografie s názvem „Kariérová adaptabilita: její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním“. Autorský tým v knize, která je první česky psanou publikací na toto téma, představuje konstrukt kariérové adaptability a výsledky ojedinělého výzkumu realizovaného v České republice. V první části čtenář najde analytický přehled různých pojetí kariérové adaptability a příbuzných konceptů. Hlavní část publikace je věnována výsledkům kvantitativně vedeného longitudinálního výzkumu, jehož cílem bylo poznat kariérovou adaptabilitu a její vztahy k řadě vybraných demografických, školních, sociálních a osobnostních proměnných u žáků a později absolventů středního odborného vzdělávání – tedy těch, kteří se nacházejí v klíčové fázi konstruování své kariéry. Kniha nabízí řadu zjištění významných nejen pro kariérové teorie a výzkum kariérové adaptability, ale i pro praxi kariérového poradenství či odborné vzdělávání.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9692-9
Počet stran 208
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-9666-0
Formát 175 mm×250 mm
Počet stran 208
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

Abessolo, M., Hirschi, A., & Rossier, J. (2019). Development and validation of a multidimensional career values questionnaire: A measure integrating work values, career orientations, and career anchors. Journal of Career Development. https://doi.org/10.1177/0894845319846567

Acosta-Ballesteros, J., Pilar Osorno-Del Rosal, M., & Rodríguez-Rodríguez, O. M. (2017). Gender differences in the quality of the school-to-work transition in Spain. Applied Economics, 49(57), 5780–5791. https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1343445

Ahmed, W., Minnaert, A., Van der Werf, G., & Kuyper, H. (2010). Perceived social support and early adolescents’ achievement: The mediational roles of motivational beliefs and emotions. Journal of Youth and Adolescence, 39(1), 36–46. https://doi.org/10.1007/s10964-008-9367-7

Akkermans, J., Paradniké, K., Van der Heijden, B., & De Vos, A. (2018). The best of both worlds: the role of career adaptability and career competencies in students’ well-being and performance. Frontiers in Psychology, 9, 1678. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01678

Allen, J., & Van der Velden, R. (Eds.). (2011). The flexible professional in the knowledge society: General results of the REFLEX project. Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht University. https://cordis.europa.eu/docs/results/506/506352/124857011-6_en.pdf

Arnett, J. J. (2014). Adolescence and emerging adulthood: A cultural approach. Pearson Prentice Hall.

Arslan, G. (2019). Mediating role of the self-esteem and resilience in the association between social exclusion and life satisfaction among adolescents. Personality and Individual Differences, 151, Article 109514. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109514

Balin, E., & Hirschi, A. (2010). Who seeks career counselling? A prospective study of personality and career variables among Swiss adolescents. International Journal for Education and Vocational Guidance, 10(3), 161–176. https://doi.org/10.1007/s10775-010-9183-y

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.

Barbarović, T., & Šverko, I. (2016). Vocational development in adolescence: Career construction, career decision-making difficulties and career adaptability of Croatian high school students. Primenjena Psihologija, 9(4), 429–448. https://doi.org/10.19090/pp.2016.4.429-448

Bartoš, F. (2010). Individualismus a kolektivismus v české populaci a jejich souvislosti s narcismem. Sociológia, 452(2), 134–161.

Bauman, Z. (2020). Tekutá modernita. Portál.

Beal, C. B. (1994). Boys and girls: The development of gender roles. McGraw-Hill.

Becker, G. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001

Beková, L. (2015). Riadenie a konštruovanie kariéry: validizácia Medzinárodnej škály kariérových adaptačných schopností a skúmanie účinnosti kariérového programu na vybrané sociálno-psychologické premenné v kontexte riadenia a konštruovania kariéry: dizertačná práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied.

Bem, S. L. (1993). The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality. Yale University Press.

Betz, N. E. (2004). Contributions of self-efficacy theory to career counseling: A personal perspective. Career Development Quarterly, 52(4), 340–353. https://doi:10.1002/j.2161-0045.2004.tb00950.x

Betz, N. E., Klein, K. L., & Taylor, K. M. (1996). Evaluation of a short form of the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale. Journal of Career Assessment, 4(1), 47–57. https://doi.org/10.1177/106907279600400103

Bičáková, A., & Kalíšková, K. (2016). Výskyt a vznik nezaměstnanosti u žen s předškolními dětmi: Případ České republiky. Politická ekonomie, 64(6), 695–712. https://doi.org/10.18267/j.polek.1104

Billett, S., & Ovens, C. (2007). Learning about work, working life and post‐school options: guiding students’ reflections on paid part‐time work. Journal of Education and Work, 20(2), 75–90. https://doi.org/10.1080/13639080701314613

Bilsky, W., & Schwartz, S. H. (1994). Values and personality. European Journal of Personality, 8(3), 163–181. https://doi.org/10.1002/per.2410080303

Blackwell, A., Bowes, L., Harvey, L., Hesketh, A., & Knight, P. (2001). Transforming work experience in higher education. British Educational Research Journal, 27(3), 269–285. https://doi.org/10.1080/01411920120048304

Blatný, M., Jelínek, M., Blížkovská, J., & Klimusová, H. (2004). Personality correlates of self-esteem and life satisfaction. Studia Psychologica, 46(2), 97–104.

Blossfeld, H. P., Skopek, J., Triventi, M., & Buchholz, S. (Eds.). (2015). Gender, education and employment: An international comparison of school-to-work transitions. Edward Elgar Publications.

Blustein, D. L. (2011). A relational theory of working. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.10.004

Blustein, D. L., Prezioso, M. S., & Schultheiss, D. P. (1995). Attachment theory and career development: Current status and future directions. The Counseling Psychologist, 23(3), 416–432. https://doi.org/10.1177/0011000095233002

Blustein, D. L., Walbridge, M., Friedlander, M., & Palladino, D. (1991). Contributions of psychological separation and parental attachment to the career development process. Journal of Counseling Psychology, 38(1), 39–50. https://doi.org/10.1037/0022-0167.38.1.39

Bölükbaşı, A., & Kırdök, O. (2019). The mediating role of future orientation in the relationship between career adaptability and life satisfaction in high school students. Education and Science, 44, 77-91. https://doi.org/10.15390/EB.2019.8090

Bourdieu, P., & Passeron, J-C. (1990). Reproduction in education, society and culture. Sage Publications.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and anger. Basic Books.

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol. 3. Loss: Sadness and depression. Basic Books.

Bozionelos, N., Bozionelos, G., Kostopoulos, K., Shyong, C.-H., Baruch, Y., & Zhou, W. X. (2015). International graduate students’ perceptions and interest in international careers. The International Journal of Human Resource Management, 26(11), 1428–1451. https://doi.org/10.1080/09585192.2014.935457

Bradley, S., & Nguyen, A. N. (2004). The school-to-work transition. In G. Johnes & J. Johnes (Eds.), International handbook of the economics of education (pp. 484–521). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781845421694.00018

Braziene, R. (2020). From education to the labor market in Lithuania: The role of youth and parental education. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 688(1), 155–170. https://doi.org/10.1177/0002716220908254

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Harvard University Press.

Brown, D. (1996). Brown’s values-based, holistic model of career and life-role choices and satisfaction. In D. Brown, L. Brooks and associates. Career choice and development (pp. 337–372). San Francisco: Jossey-Bass Pulishers.

Brown, D. (2002). The role of work and cultural values in occupational choice, satisfaction, and success: A theoretical statement. Journal of Counseling & Development, 80(1), 48–56. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2002.tb00165.x

Brown, S. D., & Krane, N. E. R. (2000). Four (or five) sessions and a cloud of dust: Old assumptions and new observations about career counseling. In S. D. Brown, & R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology (3rd ed., pp. 740–766). Wiley.

Brown, S. D., & Lent, R. W. (2016). Vocational psychology: Agency, equity, and well-being. Annual Review of Psychology, 67, 541–565. https://dx.doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033237

Bryant, B. K., Zvonkovic, A. M., & Reynolds, P. (2006). Parenting in relation to child and adolescent vocational development. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 149–175. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.02.004

Bum, C. H., & Jeon, I. K. (2016). Structural relationships between students’ social support and self-esteem, depression, and happiness. Social Behavior and Personality, 44(11), 1761–1774. https://doi.org/10.2224/sbp.2016.44.11.1761

Burgess, S., Propper, C., Rees, H., & Shearer, A. (2003). The class of 1981: the effects of early career unemployment on subsequent unemployment experiences. Labour Economics, 10(3), 291–309. https://doi.org/10.1016/S0927-5371(02)00138-0

Butkovic, A., Tomas, J., Spanic, A. M., Vukasovic Hlupic, T., & Bratko, D. (2020). Emerging adults versus middle-aged adults: Do they differ in psychological needs, self-esteem and life satisfaction. Journal of Happiness Studies, 21, 779–798. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00106-w

Buyukgoze-Kavas, A. (2014). Validation of the Career Adapt-Abilities Scale–Turkish Form and its relation to hope and optimism. Australian Journal of Career Development, 23(3), 125–132. https://doi.org/10.1177/1038416214531931

Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Douglass, R. P. (2015). Exploring links between career adaptability, work volition, and well-being among Turkish students. Journal of Vocational Behavior, 90, 122–131. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.08.006

Cabras, C., & Mondo, M. (2018). Future orientation as a mediator between career adaptability and life satisfaction in university students. Journal of Career Development, 45(6), 597–609. https://doi.org/10.1177/0894845317727616

Cai, Z., Guan, Y., Li, H., Shi, W., Guo, K., Liu, Y., Li, Q., Han, X., Jiang, P., Fang, Z., & Hua, H. (2015). Self-esteem and proactive personality as predictors of future work self and career adaptability: An examination of mediating and moderating processes. Journal of Vocational Behavior, 86, 86–94. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.10.004

Coetzee, M., & Harry, N. (2014). Emotional intelligence as a predictor of employees’ career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 84(1), 90–97. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.09.001

Coetzee, M., & Harry, N. (2015). Gender and hardiness as predictors of career adaptability: an exploratory study among Black call centre agents. South African Journal of Psychology, 45(1), 81–92. https://doi.org/10.1177/0081246314546346

Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cooley, C. H. (1902). Human nature and the social order. Charles Scribner’s Sons.

Cooper, K. S. (2014). Eliciting engagement in the high school classroom: A mixed methods evaluation of teaching practices. American Educational Research Journal, 51(12), 363–402. https://doi.org/10.3102/0002831213507973

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. Freeman.

Cox, A., & Williams, L. (2008). The roles of perceived teacher support, motivational climate, and psychological need satisfaction in students’ physical education motivation. Journal of Sport & Exercise Psychology, 30(2), 222–239. https://doi.org/10.1123/jsep.30.2.222

Creed, P. A., Fallon, T., & Hood, M. (2009). The relationship between career adaptability, person and situation variables, and career concerns in young adults. Journal of Vocational Behavior, 74(2), 219–229. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.12.004

Creed, P. A., Patton, W., & Watson, M. B. (2002). Cross-cultural equivalence of the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale-Short Form: An Australian and South African comparison. Journal of Career Assessment, 10(3), 327–342. https://doi.org/10.1177/10672702010003004

Creed, P.A., & Patton, W. (2003). Differences in career attitude and career knowledge for high school students with and without paid work experience. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 3(1), 21–33. https://doi.org/10.1023/A:1022674528730

Creed, P.A., Patton, W., & Prideaux, L.-A. (2007). Predicting change over time in career planning and career exploration for high school students. Journal of Adolescence, 30(3), 377–392. https://doi.org/0.1016/j.adolescence.2006.04.003

Česká školní inspekce. (2016). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2015/2016. Výroční zpráva České školní inspekce. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-soust

Dawis, R. V., & Lofquist L. H. (1984). A psychological theory of work adjustment. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Di Fabio, A., & Bernaud, J.-L. (2008). The help-seeking in career counseling. Journal of Vocational Behavior, 72(1), 60–66. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.10.006

Di Fabio, A., & Kenny, M. E. (2015). The contributions of emotional intelligence and social support for adaptive career progress among Italian youth. Journal of Career Development, 42(1), 48–59. https://doi.org/10.1177/0894845314533420

Di Maggio, I., Ginevra, M. C., Laura, N., Ferrari, L., & Soresi, S. (2015). Career Adapt-Abilities Scale-Italian form: Psychometric proprieties with Italian preadolescents. Journal of Vocational Behavior, 91, 46–53. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.08.001

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575. https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542

Diener, E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 653–663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.653

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71–75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13

Dietrich, J., & Salmela-Aro, K. (2013). Parental involvement and adolescents’ career goal pursuit during the post-school transition. Journal of Adolescence, 36(1), 121–128. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2012.10.009

Dobson, J. (2008). Pupil mobility, choice and the secondary school market: Assumptions and realities. Educational Review, 60(3), 299–314. https://doi.org/10.1080/00131910802195893

Donnellan, M. B., Kenny, D. A., Trzesniewski, K. H., Lucas, R. E., & Conger, R. D. (2012). Using trait-state models to evaluate the longitudinal consistency of global self-esteem from adolescence to adulthood. Journal of Research in Personality, 46(6), 634–645. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2012.07.005

Douglass, R. P., & Duffy, R. D. (2015). Calling and career adaptability among undergraduate students. Journal of Vocational Behavior, 86, 58–65. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.11.003

Dries, N., Van Esbroeck, R., Van Vianen, A. E. M., De Cooman, R., & Pepermans, R. (2012). Career Adapt-Abilities Scale-Belgium Form: Psychometric characteristics and construct validity. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 674–679. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.012

Du, H., King, R. B., & Chu, S. K. W. (2016). Hope, social support, and depression among Hong Kong youth: personal and relational self-esteem as mediators. Psychology, Health and Medicine, 21(8), 926–931. https://doi.org/10.1080/13548506.2015.1127397

Duarte, M. E., Soares, M. C., Fraga, S., Rafael, M., Lima M. R., Paredes, I., Agostinho, R., & Djaló, A. (2012). Career Adapt-Abilities Scale—Portugal Form: Psychometric properties and relationships to employment status. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 725–729. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.019

Dudyrev, F., Romanova, O., & Travkin, P. (2020). Student employment and school-to-work transition: The Russian case. Education and Training, 62(4), 441–457. https://doi.org/10.1108/ET-07-2019-0158

Duffy, R. D. (2010). Sense of control and career adaptability among undergraduate students. Journal of Career Assessment, 18(4), 420–430. https://doi.org/10.1177/1069072710374587

Duffy, R. D., & Dik, B. J. (2013). Research on calling: What have we learned and where are we going? Journal of Vocational Behavior, 83(3), 428–436. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.06.006

Duffy, R. D., Douglass, R. P., & Autin, K. L. (2015). Career adaptability and academic satisfaction: Examining work volition and self-efficacy as mediators. Journal of Vocational Behavior, 90, 46–54. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.07.007

Dvořák, D., & Vyhnálek, J. (2019). Meziškolní mobilita žáků středních škol v České republice. Pedagogika, 69(1), 131–146. https://doi.org/10.14712/23362189.2018.856

Earl, J. K., & Bright, J. E. (2007). The relationship between career decision status and important work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 71(2), 233–246. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.05.003

Ebenehi, A. S., Rashid, A. M., & Bakar, A. R. (2016). Predictors of career adaptability skill among higher education students in Nigeria. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 3(3), 212–229. https://doi.org/10.13152/IJRVET.3.3.3

Eden, D., & Aviram, A. (1993). Self-efficacy training to speed reemployment: Helping people to help themselves. Journal of Applied Psychology, 78(3), 352–360. https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.3.352

Erdogan, B., Bauer, T. N., Truxillo, D. M., & Mansfield, L. R. (2012). Whistle while you work: A review of the life satisfaction literature. Journal of Management, 38(4), 1038–1083. https://doi.org/10.1177/0149206311429379

Erickson, E. H. (1963). Childhood and society. Norton.

Erol, R. Y., & Orth, U. (2011). Self-esteem development from age 14 to 30 years: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 101(3), 607–619. https://doi.org/10.1037/a0024299

Eyland, E. A., & Johnson, L. W. (1989). The transition from full-time study to work. Australian Journal of Statistics, 31A(1), 219–225. https://doi.org/10.1111/j.1467-842X.1989.tb00981.x

Faggian, A. (2014). Job search theory. In M. M. Fischer & P. Nijkamp (Eds.), Handbook of regional science (pp. 59–73). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23430-9_8

Feather, N. T., & O’Brien, G. E. (1986). A longitudinal study of the effects of employment and unemployment on school-leavers. Journal of Occupational Psychology, 59(2), 121–144. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1986.tb00219.x

Feldman, D. C. (2003). The antecedents and consequences of early career indecision among young adults. Human Resource Management Review, 13(3), 499–531. https://doi.org/10.1016/S1053-4822(03)00048-2

Felsman, D., & Blustein, D. L. (1999). The role of peer relatedness in the career development process. Journal of Vocational Behavior, 54(2), 279–295. https://doi.org/10.1006/jvbe.1998.1664

Ferreira, N., & Coetzee, M. (2013). Psychological career meta-competencies in relation to job embeddedness among human resource employees. African Journal of Business Management, 7(15), 1369–1378. https://doi.org/10.5897/AJBM2013.6880

Fetvadjiev, V. H., & He, J. (2019). The longitudinal links of personality traits, values, and well-being and self-esteem: A five-wave study of a nationally representative sample. Journal of Personality and Social Psychology, 117(2), 448–464. https://doi.org/10.1037/pspp0000212

Flouri, E., & Buchanan, A. (2002). The role of work-related skills and career role models in adolescent career maturity. Career Development Quarterly, 51(1), 36–43. http://dx.doi.org/10.1002/j.2161-0045.2002.tb00590.x

Flum, H. (2001). Relational dimensions in career development. Journal of Vocational Behavior, 59(1), 1–16. https://doi.org/10.1006/jvbe.2000.1786

Frieze, I. H., Olson, J. E., Murrell, A. J., & Selvan, M. S. (2006). Work Values and Their Effect on Work Behavior and Work Outcomes in Female and Male Managers. Sex Roles: A Journal of Research, 54(1–2), 83–93. https://doi.org/10.1007/s11199-006-8871-z

Garcia, P. R. J. M., Restubog, S. L. D., Bordia, P., Bordia, S., & Roxas, R. E. O. (2015). Career optimism: The roles of contextual support and career decision-making self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 88, 10–18. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.02.004

Garcia, P. R. J. M., Restubog, S. L. D., Toledano, L. S., Tolentino, L. R., & Rafferty, A. E. (2012). Differential moderating effects of student- and parent-rated support in the relationship between learning goal orientation and career decision-making self-efficacy. Journal of Career Assessment, 20(1), 22–33. https://doi.org/10.1177/1069072711417162

Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2010). Coming and going: Explaining the effects of residential and school mobility on adolescent delinquency. Social Science Research, 39(3), 459–476. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2009.08.009

Gati, I., & Saka, N. (2001). High school students’ career related decision-making difficulties. Journal of Counseling and Development, 79(3), 331–340. ttps://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2001.tb01978.x

Gergen, K. J. (2009). Relational being: Beyond self and community. Oxford University Press.

Germeijs, V., & Verschueren, K. (2007). High school students’ career decision-making process: consequences for choice implementation in higher education. Journal of Vocational Behavior, 70(2), 223–241. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.10.004

Ghosh, A., & Fouad, N. A. (2017). Career adaptability and social support among graduating college seniors. The Career Development Quarterly, 65(3), 278–283. https://doi.org/10.1002/cdq.12098

Gilman, R., & Huebner, E. S. (2006). Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 35(3), 293–301. https://doi.org/10.1007/s10964-006-9036-7

Ginevra, M. C., Magnano, P., Lodi, E., Annovazzi, Ch., Camussi, E., Patrizi, P., & Nota, L. (2018). The role of career adaptability and courage on life satisfaction in adolescence. Journal of Adolescence, 62, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.11.002

Ginevra, M. C., Nota, L., & Ferrari, L. (2015). Parental support in adolescents’ career development: Parents’ and children’s perceptions. Career Development Quarterly, 63(1), 2–15. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2015.00091.x

Ginevra, M. C., Pallini, S., Vecchio, G. M., Nota, L., & Soresi, S. (2016). Future orientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness. Journal of Vocational Behavior, 95–96, 102–110. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.08.003

Goodwin, R., & Hernandez Plaza, S. (2000). Perceived and received social support in two cultures: Collectivism and support among British and Spanish students. Journal of Social and Personal Relationships, 17(2), 282–291. https://doi.org/10.1177/0265407500172007

Gray-Little, B., Williams, V. S. L., & Hancock, T. D. (1997). An item response theory analysis of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(5), 443–451. https://doi.org/10.1177/0146167297235001

Greenberger, E., Chen, C., Dmitrieva, J., & Farruggia, S. P. (2003). Item-wording and the dimensionality of the Rosenberg Self-Esteem Scale: Do they matter? Personality and Individual Differences, 35(6), 1241–1254. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00331-8

Guan, P., Capezio, A., Restubog, S. L. D., Read, S., Lajom, J. A. L., & Li, M. (2016). The role of traditionality in the relationships among parental support, career decision-making self-efficacy and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 94, 114–123. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.02.018

Guan, S. S. A., & Fuligni, A. J. (2016). Changes in parent, sibling, and peer support during the transition to young adulthood. Journal of Research on Adolescence, 26(2), 286–299. https://doi.org/10.1111/jora.12191

Guan, Y., Dai, X., Gong, Q., Deng, Y., Hou, Y., Dong, Z…Lai, X. (2017). Understanding the trait basis of career adaptability: A two-wave mediation analysis among Chinese university students. Journal of Vocational Behavior, 101, 32–42. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.04.004

Guan, Y., Deng, H., Sun, J., Wang, Y., Cai, Z., Ye, L., Fu, R., Wang, Y., Zhang, S., & Li, Y. (2013). Career adaptability, job search self-efficacy and outcomes: A three-wave investigation among Chinese university graduates. Journal of Vocational Behavior, 83(3), 561–570. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.09.003

Guan, Y., Wang, F., Liu, H., Ji, Y., Jia, X., Fang, Z., … Li, C. (2015). Career-specific parental behaviors, career exploration and career adaptability: A three-wave investigation among Chinese undergraduates. Journal of Vocational Behavior, 86, 95–103. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.10.007

Gunkel, M., Schlaegel, C., Langella, I. M., & Peluchette, J. V. (2010). Personality and career decisiveness: An international empirical comparison of business student’s career planning. Personnel Review, 39(4), 503–524. https://doi.org/10.1108/00483481011045443

Gurung, R. (2006). Health psychology: A cultural approach. Thomson Wadsworth.

Gushue, G. V., Clarke, C. P., Pantzer, K. M., & Scanlan, K. R. L. (2006). Self-efficacy, perceptions of barriers, vocational identity, and the career exploration behavior of Latino/a high school students. Career Development Quarterly, 54(4), 307–317. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2006.tb00196.x

Gushue, G. V., Scanlan, K. R., Pantzer, K. M., & Clarke, C. P. (2006). The relationship of career decision-making self-efficacy, vocational identity, and career exploration behavior in African American high school students. Journal of Career Development, 33, 19-29. https://doi.org/10.1177/0894845305283004

Hackett, G., & Betz, N. E. (1981). A self-efficacy approach to the career development of women. Journal of Vocational Behavior, 18(3), 326–336. https://doi.org/10.1016/0001-8791(81)90019-1

Hagström, T., & Gamberale, F. (1995). Young people’s work motivation and value orientation. Journal of Adolescence, 18(4), 475–490. https://doi.org/10.1006/jado.1995.1034

Hammond, M. S., Lockman, J. D., & Boling, T. (2010). A test of the Tripartite Model of Career Indecision of Brown and Krane for African Americans incorporating emotional intelligence and positive affect. Journal of Career Assessment, 18(2), 161–176. https://doi.org/10.1177/1069072709354201

Han, H., & Rojewski, J. W. (2015). Gender-specific models of work-bound Korean adolescents’ social supports and career adaptability on subsequent job satisfaction. Journal of Career Development, 42(2), 149–164. https://doi.org/10.1177/0894845314545786

Harter, S. (1985). Manual for the social support scale for children. University of Denver.

Harter, S. (1999). The construction of the self. Guilford.

Hartl, P., & Hartlová, H. (2015). Psychologický slovník. Portál.

Hartung, P. J., & Cadaret, M. C. (2017). Career adaptability: Changing self and situation for satisfaction and success. In K. Maree (Ed.), Psychology of career adaptability, employability and resilience (pp. 15–28). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66954-0_2

Hartung, P. J., Porfeli, E. J., & Vondracek, F. W. (2008). Career adaptability in childhood. Career Development Quarterly, 57(1), 63–74. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2008.tb00166.x

Herbers, J. E., Reynolds, A. J., & Chen, C. C. (2013). School mobility and developmental outcomes in young adulthood. Development and Psychopathology, 25(2), 501–515. https://doi.org/10.1017/S0954579412001204

Hermans, H. J. M. (1992). Unhappy self-esteem: A meaningful exception to the rule. Journal of Psychology, 126(5), 555–570. https://doi.org/10.1080/00223980.1992.10543388

Hirschi, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 74(2), 145–155. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.01.002

Hirschi, A. (2010). The role of chance events in the school-to-work transition: The influence of demographic, personality and career development variables. Journal of Vocational Behavior, 77(1), 39–49. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.02.002

Hirschi, A. (2011). Vocational identity as a mediator of the relationship between core self-evaluations and life and job satisfaction. Applied Psychology: An International Review, 60(4), 622–644.  https://doi.org/10.1111/j.14640597.2011.00450.x

Hirschi, A. (2012). Callings and work engagement: Moderated mediation model of work meaningfulness, occupational identity, and occupational self-efficacy. Journal of Counseling Psychology, 59(3), 479–485. https://doi.org/10.1037/a0028949

Hirschi, A., & Herrmann, A. (2012). Vocational identity achievement as a mediator of presence of calling and life satisfaction. Journal of Career Assessment, 20(3), 309–321.  https://doi.org/10.1177/1069072711436158

Hirschi, A., & Läge, D. (2007). Holland’s secondary constructs of vocational interests and career choice readiness of secondary students: Measures for related but different constructs. Journal of Individual Differences, 28(4), 205–218. https://doi.org/10.1027/1614-0001.28.4.205

Hirschi, A., Herrmann, A., & Keller, A. C. (2015). Career adaptivity, adaptability, and adapting: A conceptual and empirical investigation. Journal of Vocational Behavior, 87, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.11.008

Hirschi, A., Jaensch, V. K., & Herrmann, A. (2017). Protean career orientation, vocational identity, and self-efficacy: An empirical clarification of their relationship. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(2), 208–220. https://doi.org/10.1080/1359432X.2016.1242481

Hirschi, A., Niles, S. G., & Akos, P. (2011). Engagement in adolescent career preparation: Social support, personality and the development of choice decidedness and congruence. Journal of Adolescence, 34(1), 173–182. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2009.12.009

Hlaďo, P. (2010). Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Studia Paedagogica, 15(2), 87–104.

Hlaďo, P. (2013). Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze. Mendelova univerzita v Brně.

Hlaďo, P., & Ježek, S. (2018). Measurement of career-specific parental behaviors perceived by Czech adolescents. Studia paedagogica, 23(2), 101–135. https://doi.org/10.5817/SP2018-2-7

Hlaďo, P., Kvasková, L., Ježek, S., Hirschi, A., & Macek, P. (2020). Career adaptability and social support of vocational students leaving upper secondary school. Journal of Career Assessment, 28(3), 478–495. https://doi.org/10.1177/1069072719884299

Hlaďo, P., Lazarová, B., & Hloušková, L. (2019). Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition. Studia paedagogica, 24(2), 59–83. https://doi.org/10.5817/SP2019-2-3

Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). PAR.

Holland, J. L., Daiger, D. C., & Power, P. G. (1980). My vocational situation. Consulting psychologists Press, Incorporated.

Holland, J. L., Johnston, J. A., Asama, N. F., & Polys, S. M. (1993). Validating and using the career beliefs inventory. Journal of Career Development, 19(4), 233–244. http://dx.doi.org/10.1007/BF01354626

Hou, C., Wu, Y., & Liu, Z. (2019). Career decision-making self-efficacy mediates the effect of social support on career adaptability: A longitudinal study. Social Behavior & Personality: An International Journal, 47(5), 1–13. https://doi.org/10.2224/sbp.8157

Hou, C.,Wu, L., & Liu, Z. (2014). Effect of proactive personality and decision-making self-efficacy on career adaptability among Chinese graduates. Social Behaviour and Personality, 42(6), 903–912. https://doi.org/10.2224/sbp.2014.42.6.903

Hou, Z-J., Leung, S. A., Li, X., Li, X, & Xu, H. (2012). Career Adapt-Abilities Scale—China Form: Construction and initial validation. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 686–691. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.006

Huang, C., & Dong, N. (2012). Factor structures of the Rosenberg Self-Esteem Scale: A meta-analysis of pattern matrices. European Journal of Psychological Assessment, 28(2), 132–138. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000101

Hui, T., Yuen, M., & Chen, G. (2018). Career adaptability, self-esteem, and social support among Hong Kong university students. The Career Development Quarterly, 66(2), 94–106. https://doi.org/10.1002/cdq.12118

Huysse-Gaytandjieva, A., Groot, W., Pavlova, M., & Joling, C. (2015). Low self-esteem predicts future unemployment. Journal of Applied Economics, 18(2), 325–346. https://doi.org/10.1016/S1514-0326(15)30014-3

Chamoutová, D., Kleňha, D., Koucký, J., Trhlíková, J., Úlovec, M., & Vojtěch, J. (2019). Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2018. Národní ústav pro vzdělávání. http://www.nuv.cz/file/3652

Chamoutová, D., Novotná, H., Líbal, M., Trhlíková, J., & Vojtěch, J. (2020). Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2019. Národní pedagogický institut České republiky.

Chan, K. Y., Uy, M. A., Ho, M. R., Sam, Y., Chernyshenko, O., & Yu, K. (2015). Comparing two career adaptability measures for career construction theory: Relations with boundaryless mindset and protean career attitudes. Journal of Vocational Behavior, 87, 22–31. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.11.006

Chan, S. H. J., & Mai, X. (2015). The relation of career adaptability to satisfaction and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 89, 130–139. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.05.005

Chang, C.-W., Yuan, R., & Chen, J.-K. (2018). Social support and depression among Chinese adolescents: The mediating roles of self-esteem and self-efficacy. Children and Youth Services Review, 88, 128–134. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.03.001

Chen, W., Zhang, D., Pan, Y., Hu, T., Liu, G., & Luo, S. (2017). Perceived social support and self-esteem as mediators of the relationship between parental attachment and life satisfaction among Chinese adolescents. Personality and Individual Differences, 108, 98–102. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.12.009

Cheng, S., & Yuen, M. (2011). Validation of the career-related parent support scale among Chinese high school students. Career Development Quarterly, 60(4), 367–374. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2012.00028.x 

Cheung, R., & Jin, Q. (2016). Impact of a career exploration course on career decision making, adaptability, and relational support in Hong Kong. Journal of Career Assessment, 24(3), 481–496. https://doi.org/10.1177/1069072715599390

Chiesa, R., Massei, F., & Guglielmi, D. (2016). Career decision-making self-efficacy change in Italian high school students. Journal of Counseling & Development, 94(2), 210–224. https://doi.org/10.1002/jcad.12077

Choi, B. Y., Park, H., Yang, E., Lee, S. K., Lee, Y., & Lee, S. M. (2012). Understanding career decision self-efficacy: A meta-analytic approach. Journal of Career Development, 39(5), 443–460. https://doi.org/10.1177/0894845311398042

Chope, R. C. (2005). Qualitatively assessing family influence in career decision making. Journal of Career Assessment, 13(4), 395–414. https://doi.org/10.1177/1069072705277913

Chow, A., Galambos, N. L., & Krahn, H. J. (2017). Work values during the transition to adulthood and mid-life satisfaction: Cascading effects across 25 years. International Journal of Behavioral Development, 41(1), 105–114. https://doi.org/10.1177/0165025415608518

Chu, X., Li, Z., Yan, B., Han, J., & Fan, F. (2015). Comparative study of regular and vocational high school students on family socioeconomic status, social support, self-efficacy and well-being. Open Journal of Social Sciences3(8), 61–68. https://doi.org/10.4236/jss.2015.38006

Ikiz, F. E., & Cakar, F. S. (2010). Perceived social support and self-esteem in adolescence. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 5, 2338–2342. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.460

Janeiro, I. N., Mota, L. P., & Ribas, A. M. (2014). Effects of two types of career interventions on students with different career coping styles. Journal of Vocational Behavior, 85(1), 115–124. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.05.006

Jemini-Gashi, L., Duraku, Z. H., & Kelmendi, K. (2019). Associations between social support, career self-efficacy, and career indecision among youth: Research and reviews. Current Psychology, 1–7. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00402-x

Jiang, Z. (2016). Emotional intelligence and career decision-making self-efficacy: Mediating roles of goal commitment and professional commitment. Journal of Employment Counseling, 53(1), 30−47. https://doi.org/10.1002/joec.12026

Jiang, Z. (2017). Proactive personality and career adaptability: The role of thriving at work. Journal of Vocational Behavior, 98, 85–97. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.10.003

Jin, J., & Rounds, J. (2012). Stability and change in work values: A meta-analysis of longitudinal studies. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 326–339. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.10.007

Jo, H., Ra, Y., Lee, J., & Kim, W. H. (2016). Impact of dysfunctional career thoughts on career decision self-efficacy and vocational identity. The Career Development Quarterly, 64(4), 333–344. https://doi.org/10.1002/cdq.12069

Johnston, C. J. (2018). A systematic review of the career adaptability literature and future outlook. Journal of Career Assessment, 26(1), 3–30. https://doi.org/10.1177/1069072716679921

Johnston, C. S., Maggiori, C., & Rossier, J. (2016). Professional trajectories, individual characteristics, and staying satisfied and healthy. Journal of Career Development, 43(1), 81–98. https://doi.org/10.1177/0894845315584161

Jörin, S., Stoll, F., Bergmann, C., & Eder, F. (2003). DVP – Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry (podle Self-Directed Search Johna Hollanda). Testcentum.

Judge, T. A., & Bretz, R. D. (1992). Effects of work values on job choice decisions. Journal of Applied Psychology, 77(3), 261–271. https://doi.org/10.1037/0021-9010.77.3.261

Judge, T. A., & Locke, E. A. (1993). Effect of dysfunctional thought processes on subjective well-being and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 78(3), 475–490. https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.3.475

Kanten, S., Kanten, P., & Yeşiltaş, M. (2016). The role of career self-efficacy on the effect of parental career behaviors on career exploration: A study on school of tourism and hotel management’ students. European Journal of Multidisciplinary Studies, 3(1), 114–155. http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v3i1.p143-154

Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Slon.

Keller, B. K., & Whiston, S. C. (2008). The role of parental influences on young adolescents’ career development. Journal of Career Assessment, 16(2), 198–217. https://doi.org/10.1177/1069072707313206

Kenny, M. E., & Bledsoe, M. (2005). Contributions of the relational context to career adaptability among urban adolescents. Journal of Vocational Behavior, 66(2), 257–272. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2004.10.002

Kerka, S. (2000). Parenting and career development. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED440251.pdf

Kim, N. R., & Lee, K. H. (2018). The effect of internal locus of control on career adaptability: The mediating role of career decision-making self-efficacy and occupational engagement. Journal of Employment Counseling, 55(1), 2–15. https://doi.org/10.1002/joec.12069

King, R. B., & Ganotice, F. A. (2014). The social underpinnings of motivation and achievement: investigating the role of parents, teachers, and peers on academic outcomes. Asia-Pacific Education Researcher, 23(3), 745–756. https://doi.org/10.1007/s40299-013-0148-z

Klehe, U.-C., Zikic, J., Van Vianen, A. E. M., & De Pater, I. E. (2011). Career adaptability, turnover and loyalty during organizational downsizing. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 217–229. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.01.004

Klem, A. M., & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of School Health, 74(7), 262–273. https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2004.tb08283.x

Knight, P. T., & Yorke, M. (2003). Employability and Good Learning in Higher Education. Teaching in Higher Education, 8(1), 3–16. https://doi.org/10.1080/1356251032000052294

Koen, J., Klehe, U. C., & Van Vianen, A. E. (2012). Training career adaptability to facilitate a successful school-to-work transition. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 395–408. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.10.003

Kong, F., & You, X. (2013). Loneliness and self-esteem as mediators between social support and life satisfaction in late adolescence. Social Indicators Research, 110(1), 271–279. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9930-6

Konstam, V., Celen-Demirtas, S., Tomek, S., & Sweeney, K. (2015). Career adaptability and subjective well-being in unemployed emerging adults: A promising and cautionary tale. Journal of Career Development, 42(6), 463–477. https://doi.org/10.1177/0894845315575151

Koumoundourou, G. A., Kounenou, K., & Siavara, E. (2012). Core self-evaluations, career decision selfefficacy, and vocational identity among Greek adolescents. Journal of Career Development, 39(3), 269–286. https://doi.org/10.1177/0894845310397361

Kroger, J., Martinussen, M., & Marcia, J. E. (2010). Identity status change during adolescence and young adulthood: A meta-analysis. Journal of Adolescence, 33(5), 683–698. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2009.11.002

Křížková, A., & Sloboda, Z. (2009). Genderová segregace českého trhu práce: Kvantitativní a kvalitativní obraz. Sociologický ústav AV ČR.

Kumar, R., Lal, R., & Bhuchar, V. (2014). Impact of social support in relation to self-esteem and aggression among adolescents. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(12), 1–5.

Kuster, F., Orth, U., & Meier, L. L. (2013). High self-esteem prospectively predicts better work conditions and outcomes. Social Psychological and Personality Science, 4(6), 668–675. https://doi.org/10.1177/1948550613479806

Kvitkovičová, L., & Máchová, J. (2016). Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 6(3), 32–52. https://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060332

Kvitkovičová, L., Umemura, T., & Macek, P. (2017). Roles of attachment relationships in emerging adults’ career decision-making process: A two-year longitudinal research design. Journal of Vocational Behavior, 101, 119–132. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.05.006

Lacinová, L., Ježek, S., Macek, P. (Eds.). (2016). Cesty do dospělosti: psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. Masarykova univerzita.

Laible, D. J., Carlo, G., & Roesch, S. C. (2004). Pathways to self-esteem in late adolescence: The role of parent and peer attachment, empathy, and social behaviours. Journal of Adolescence, 27(6), 703–716. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2004.05.005

Lazarová, B., Hlaďo, P., & Hloušková, L. (2019). Perception of teacher support by students in vocational education and its associations with career adaptability and other variables. Psychology in Russia, 12(4), 47–64. https://doi.org/10.11621/pir.2019.0403

Leary, M. R. (2004). The sociometer, self-esteem, and the regulation of interpersonal behavior. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 373–391). Guilford.

Leary, M. R. (2012). Sociometer theory. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of theories of social psychology (pp. 141159). Sage. https://doi.org/10.4135/9781446249222.n33

Leary, M. R., & Baumeister, R. F. (2000). The nature and function of self-esteem: Sociometer theory. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 32, pp. 1–62). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(00)80003-9

Lent, R. W. (2013). Social cognitive career theory. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 115–146, 2nd ed.). Wiley.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79–122. https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice: A social cognitive analysis. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 36–49.  https://doi.org/10.1037/0022-0167.47.1.36

Lent, R. W., Ezeofor, I., Morrison, M. A., Penn, L. T., & Ireland, G. W. (2016). Applying the social cognitive model of career self-management to career exploration and decision-making. Journal of Vocational Behavior, 93, 47–57.  https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.12.007

Leong, F., & Walsh, B. (Eds.). (2012). Special issue: Career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 579–768. https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-vocational-behavior/vol/80/issue/3. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.03.003

Leuty, M. E., & Hansen, J.-I. C. (2011). Evidence of construct validity for work values. Journal of Vocational Behavior, 79(2), 379–390. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.04.008

Leventhal, T., Graber, J. A., & Brooks-Gunn, J. (2001). Adolescent transitions to young adulthood: Antecedents, correlates, and consequences of adolescent employment. Journal of Research on Adolescence, 11(3), 297–323. https://doi.org/10.1111/1532-7795.00014

Lewis, A., Huebner, E. S., Malone, P. S., & Valois, R. F. (2011). Life satisfaction and student engagement in adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 40(3), 249–262. http://dx.doi.org/10.1007/s10964-010-9517-6

Li, C. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods, 48(3), 936–949. https://doi.org/10.3758/s13428-015-0619-7

Li, M., Fan, W., Cheung, F. M., & Wang, Q. (2019). Reciprocal associations between career self-efficacy and vocational identity: A three-wave longitudinal study. Journal of Career Assessment, 27(4), 645–660.  https://doi.org/10.1177/1069072718796035

Li, S. T., Albert, A. B., & Dwelle, D. G. (2014). Parental and peer support as predictors of depression and self-esteem among college students. Journal of College Student Development, 55(2), 120–138. https://doi.org/10.1353/csd.2014.0015

Lim, D., Kim, W., & Shin, H. (2019), Career adaptability and active job search behavior of Korean older workers: The mediating roles of attitudes toward seeking professional psychological help. International Journal of Manpower, 40(7), 1239–1253. https://doi.org/10.1108/IJM-09-2018-0308

Ling, T. J., & O’Brien, K. M. (2013). Connecting the forgotten half: The school-to-work transition of noncollege-bound youth. Journal of Career Development, 40(4), 347–367. https://doi.org/10.1177/0894845312455506

Lönnqvist, J.-E., Verkasalo, M., Helkama, K., Andreyeva, G. M., Bezmenova, I., Rattazzi, A. M. M., Niit, T., & Stetsenko, A. (2009). Self-esteem and values. European Journal of Social Psychology, 39(1), 40–51. https://doi.org/10.1002/ejsp.465

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), 803–855. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803

Määttä, S., Nurmi, J.-E., & Majava, E.-M. (2002). Young adults’ achievement and attributional strategies in the transition from school to work: Antecedents and consequences. European Journal of Personality, 16(4), 295–311. https://doi.org/10.1002/per.442

MaCurdy, T., Keating, B., & Nagavarapu, S. S. (2006). Profiling the plight of disconnected youth in America. https://kooperationen.zew.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/DFGFLEX/ws2MaCurdy.pdf

Maggiori, C., Johnston, C. S., Krings, F., Massoudi, K., & Rossier, J. (2013). The role of career adaptability and work conditions on general and professional well-being. Journal of Vocational Behavior, 83(3), 437–449. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.07.001

Maggiori, C., Rossier, J., & Savickas, M. (2017). Career Adapt-Abilities Scale-Short Form (CAAS-SF): Construction and validation. Journal of Career Assessment, 25(2), 312–325. https://doi.org/10.1177/1069072714565856

Marcionetti, J., & Rossier, J. (2019). A longitudinal study of relations among adolescents’ self-esteem, general self-efficacy, career adaptability, and life satisfaction. Journal of Career Development. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0894845319861691

Marco, C. D., Hartung, P. J., Newman, I., & Parr, P. (2003). Validity of the decisional process inventory. Journal of Vocational Behavior, 63(1), 1–19. http://dx.doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00018-0

Maree, K. (2017). The psychology of career adaptability, career resilience, and employability: A broad overview. In K. Maree (Ed.), Psychology of career adaptability, employability and resilience (pp. 3–11). https://doi.org/10.1007/978-3-319-66954-0_1

Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2019). Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). Masarykova univerzita.

Markiewicz, D., Lawford, H., Doyle, A. B., & Haggart, N. (2006). Developmental differences in adolescents’ and young adults’ use of mothers, fathers, best friends, and romantic partners to fulfill attachment needs. Journal of Youth and Adolescence, 35(1), 127–140. https://doi.org/10.1007/s10964-005-9014-5

Marshall, S. L., Parker, P. D., Ciarrochi, J., & Heaven, P. C. L. (2014). Is the self-esteem a cause or consequence of social support? A 4-year longitudinal study. Child Development, 85(3). https://doi.org/10.1111/cdev.12176

Masdonati, J. (2010). The transition from school to vocational education and training: A theoretical model and transition support program. Journal of Employment Counseling, 47(1), 20–29. https://doi.org/10.1002/j.2161-1920.2010.tb00087.x

Masuda, A. D., & Sortheix, F. M. (2012). Work-family values, priority goals and life satisfaction: A seven year follow-up of MBA students. Journal of Happiness Studies, 13(6), 1131–1144. https://doi.org/10.1007/s10902-011-9310-6

McArdle, S., Waters, L., Briscoe, J. P., & Hall, D. T. T. (2007). Employability during unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital. Journal of Vocational Behavior, 71(2), 247–264.  https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.06.003

McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (2008). The five-factor theory of personality. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 159–181). The Guilford Press.

McKenna, B., Zacher, H., Ardabili, F. S., & Mohebbi, H. (2016). Career Adapt-Abilities Scale—Iran Form. Journal of Vocational Behavior, 93, 81–91. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.01.004

McLennan, B., McIlveen, P., & Perera, H. N. (2017). Pre-service teachers’ self-efficacy mediates the relationship between career adaptability and career optimism. Teaching and Teacher Education, 63, 176–185. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.12.022

McMahon, M. & Patton, W. (Eds.). (2006). Career counselling: Constructivist approaches. Routledge Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9780203099599

Mead, G. H. (1934). Mind, self and society from the standpoint of a social behaviorist. University of Chicago Press.

Mehana, M., & Reynolds, A. J. (2004). School mobility and achievement: a meta-analysis. Children and Youth Services Review, 26(1), 93–119. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2003.11.004

Metheny, J., McWhirter, E. H., & O’Neil, M. E. (2008). Measuring perceived teacher support and its influence on adolescent career development. Journal of Career Assessment, 16(2), 218–237. https://doi.org/10.1177/1069072707313198

Mills, M., & Präg, P. (2014). Gender inequalities in the school-to-work transition in Europe: Short Statistical Report No. 4. RAND Europe. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR300/RR363/RAND_RR363.pdf

Mirković, B., Suvajdžić, K., & Dostanić, J. (2020). Career Adaptability in Serbia: Examining the CAAS model. Psihologija, 53(1), 21–41. https://doi.org/10.2298/PSI190101012M

Moksnes, U. K., & Espnes, G. A. (2013). Self-esteem and life satisfaction in adolescents—Gender and age as potential moderators. Quality of Life Research: An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care & Rehabilitation, 22(10), 2921–2928. https://doi.org/10.1007/s11136-013-0427-4

Monteiro, S., & Almeida, L. S. (2015). The relation of career adaptability to work experience, extracurricular activities, and work transition in Portuguese graduate students. Journal of Vocational Behavior, 91, 106–112. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.09.006

Mortimer, J. T., Zimmer-Gembeck, M. J., Holmes, M., & Shanahan, M. J. (2002). The process of occupational decision making: Patterns during the transition to adulthood. Journal of Vocational Behavior, 61(3), 439–465. https://doi.org/10.1006/jvbe.2002.1885

MŠMT. (2017). Úplně znění vyhlášení pokusného ověřování modelu L a H. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. https://www.msmt.cz/file/41138

Mulyadi, S., Rahardjo, W., & Basuki, A. M. H. (2016). The role of parent-child relationship, self-esteem, academic self-efficacy to academic stress. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 217, 603–608. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.063

Murphy, S. A., Duxbury, L., & Higgins, C. (2006). The individual and organizational consequences of stress, anxiety, and depression in the workplace: A case study. Canadian Journal of Community Mental Health, 25(2), 143–157. https://doi.org/10.7870/cjcmh-2006-0018

Negru-Subtirica, O., & Pop, E. I. (2016). Longitudinal links between career adaptability and academic achievement in adolescence. Journal of Vocational Behavior, 93, 163–170. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.02.006

Negru-Subtirica, O., Pop, E. I., & Crocetti, E. (2015). Developmental trajectories and reciprocal associations between career adaptability and vocational identity: A three-wave longitudinal study with adolescents. Journal of Vocational Behavior, 88, 131–142. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.03.004

Neto, R., Rodrigues, V. P., Polega, M., & Persons, M. (2019). Career adaptability and entrepreneurial behaviour in the K-12 classroom. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 25(1), 90–109. https://doi.org/10.1080/13540602.2018.1526783

Neuenschwander, M. P. (2008). Elternunterstützung im Berufswahlprozess. In D. Läge & A. Hirschi (Eds.), Berufliche Übergänge: Psychologische Grundlagen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (pp. 135–154). LIT-Verlag.

Neuenschwander, M. P., & Garrett, J. L. (2008). Causes and consequences of unexpected educational transitions in Switzerland. Journal of

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.