(Geo)Demografie nejen pro ekonomy

Josef Kunc, Martina Jaňurová, Aneta Krajíčková
Anotace

Publikace je určena primárně k výuce předmětu Demografie, která probíhá v bakalářském studijním programu Regionální rozvoj a cestovní ruch na ESF MU. Její další využití je možní hledat i u dalších programů a oborů ekonomicky či přírodovědně zaměřených fakult. Forma textu je orientována do podoby vysokoškolského učebního textu, obsah kombinuje prvky demografické analýzy a regionální demografie s důrazem na studium populací, resp. obyvatel státních útvarů, regionů a makroregionů a interpretace jejich prostorových, ekonomických a sociokulturních podobností a rozdílů.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9462-8
Počet stran 150
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-9461-1
Formát
Počet stran 150
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština