Otázky neolitu a eneolitu. 39. ročník. Brno, 9.–11. 9. 2020. Sborník abstraktů

Johana Malíšková (ed.), Peter Tóth (ed.)
Anotace

Publikace představuje soubor 40 abstraktů příspěvků, které jsou prezentovány na 39. ročníku konference Otázky neolitu a eneolitu. Příspěvky jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů, které navazují na dlouhou badatelskou tradici ve středoevropském prostoru a reflektují nové potřeby a směřování archeologie. Samostatným tematickým blokem je studentská sekce, která představuje vhodnou platformu pro setkání nastupující generace s profesionály v oboru. Součástí sborníku jsou i zvané přednášky, které představují nové paradigmatické přístupy k interpretaci archeologických nálezů z období neolitu a eneolitu, a také diskusní příspěvky věnované v současnosti intenzivně diskutované problematice sídlištního odpadu. Diskusní sekce je ukončená postřehy nejzkušenějších badatelů a jejich vzkazem pro budoucí generaci archeologů.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9632-5
Počet stran 61
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9632-2020

Obecné informace

Klíčová slova neolit , eneolit , střední Evropa
Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština