Time Series

Jiří Holčík
Anotace

Zpracování časově závislých dat je jednou ze základních disciplín obecné analýzy dat. Tato elektronická učebnice poskytuje čtenáři přehled základních postupů používaných pro zpracování časových řad. Je rozdělena do dvou dílů. První část (kap. 1 až kap. 4) popisuje základní typy experimentálních průběhů časových řad a jejich vlastností, matematickými operacemi s časovými řadami a frekvenční fourierovskou analýzou jak v čase spojitých funkcí, tak časových řad. Druhá část (kap. 5 až kap. 10) se zabývá lineárními modely časových řad. Uvádí základní metody popisu jejich vlastností, zabývá se i jejich výpočetními schématy a z nich vyplývajícími frekvenčními vlastnostmi. Ke konci popisuje různé přístupy pro separaci elementárních složek reálné časové řady, zejména jejího driftu.

Více informací

E-kniha (HTML)

ISBN-13 978-80-210-8946-4
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka
Název česky: Časové řady