Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra

Jakub Dostál (ed.), Jana Soukopová (ed.)
Anotace

Předkládaný sborník je souborem textů z přednášek odborníků z praxe, které byly předneseny v rámci semináře a workshopu pořádaných mezi léty 2012 a 2014 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v souvislosti s řešením projektu „Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum“. Sborník se týká problematiky dobrovolnictví a nestátních neziskových organizací při zvládání povodní. Sborník je určen především studentům vysokých škol v graduálním a v doktorském studiu. Může však sloužit i představitelům regionální a veřejné správy na úrovni měst a obcí a širší odborné veřejnosti, která se zabývá problematikou vodního hospodářství a protipovodňové ochrany. Specificky se sborník věnuje již proběhlým událostem a poučením z nich.

Více informací

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6713-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 140
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6714-1
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Aleš Koutný
Jazyky Čeština

Podobné publikace