Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy

Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, Tomáš Matějček
Anotace

Název anglicky: Guidelines for Self-Evaluation of Environmental Education in Schools

Metodika je určena pro autoevaluaci výuky environmentální výchovy na druhém stupni základních škol. Jejím cílem je poskytnout školám zpětnou vazbu, a zvýšit tak kvalitu realizované environmentální výchovy na školách. Její struktura vychází z doporučených očekávaných výstupu průřezového tématu environmentální výchova Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V rámci každé cílové oblasti stručně přibližuje aplikovaná teoretická východiska, definuje a vysvětluje kategorie kvality, které jsou předmětem autoevaluace, a nabízí možnost jednoduchého bodového ohodnocení školy.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8418-6
Počet stran 53
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština