5th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology. Programme & Abstracts

Michal Benovics (ed.), Zuzana Kobíková (ed.), Milan Gelnar (ed.)
Anotace

Kniha abstraktů „5th Workshop of European Centre of IchthyoParasitology“ zahrnuje anglicky psané abstrakty zaměřené na výsledky a budoucí plány v ichtyoparazitologii těchto tří skupin: Parazitologický tým doc. Milana Gelnara – Masarykova univerzita, PřF, Ústav botaniky a zoologie, parazitologický tým prof. Tomáše Scholze – Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice a ichtyologický tým dr. Pavla Jurajdy – Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Brno. Tyto tři skupiny spolupracují v rámci Evropského centra ichtyoparazitologie, Centra excelence, financovaného Grantovou agenturou ČR; projekt č. P505/12/G112). Kniha obsahuje také seznam publikací za rok 2016.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8374-5
Počet stran 90
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Kroužková vazba

ISBN-13 978-80-210-8373-8
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 94
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina

Podobné publikace