5th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology. Programme & Abstracts

Michal Benovics (ed.), Zuzana Kobíková (ed.), Milan Gelnar (ed.)
Anotace

Kniha abstraktů „5th Workshop of European Centre of IchthyoParasitology“ zahrnuje anglicky psané abstrakty zaměřené na výsledky a budoucí plány v ichtyoparazitologii těchto tří skupin: Parazitologický tým doc. Milana Gelnara – Masarykova univerzita, PřF, Ústav botaniky a zoologie, parazitologický tým prof. Tomáše Scholze – Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice a ichtyologický tým dr. Pavla Jurajdy – Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Brno. Tyto tři skupiny spolupracují v rámci Evropského centra ichtyoparazitologie, Centra excelence, financovaného Grantovou agenturou ČR; projekt č. P505/12/G112). Kniha obsahuje také seznam publikací za rok 2016.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8374-5
Počet stran 90
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Kroužková vazba

ISBN-13 978-80-210-8373-8
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 94
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace