Index of the Geographic Information System of Traditional Folk Culture (1750–1900)

Roman Doušek, Daniel Drápala, Alena Křížová; Jana Malecká (ed.)
Anotace

Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900) vychází z propojení mapových podkladů s informacemi z oblasti tradiční lidové kultury definovanými místně (Morava) a časově (1750–1900). Tento on-line přístupný geografický informační systém nabídne uživatelům informační platformu zahrnující poznatky o dokumentovaných jevech z oblasti materiální i nemateriální lidové kultury a o míře jejich dosavadního zpracování – a to vždy ve vazbě na konkrétní sídelní lokalitu či různě definované geografické celky. Heslář byl vytvořen pro potřeby GISTRALIK. Obsah excerpovaných informací obsažených ve zdrojových dokumentech je při zpracování pro GISTRALIK pasportizován prostřednictvím klíčových slov – hesel, která jsou sestavena do souborného hesláře.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8387-5
Počet stran 38
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka
Název česky: Heslář Geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750–1900)

Podobné publikace